Om de borstkankerzorg zo goed, snel en soepel mogelijk te maken, hebben we een aantal uitgangspunten geformuleerd.

Patiëntgericht, klantvriendelijk en korte lijnen

In het Ommelander Ziekenhuis Groningen staan we voor kwalitatief goede en veilige borstkankerzorg, die snel, gemakkelijk en dicht bij huis beschikbaar is. De overleglijnen zijn kort en daardoor kan die snelheid ook werkelijk geboden worden. Klantvriendelijkheid is voor ons vanzelfsprekend; in het behandelbeleid houden we rekening met uw persoonlijke situatie en omstandigheden. Het geven van goede informatie over diagnose en behandelvoorstellen vinden we erg belangrijk. Dan kunnen we samen met u de juiste, en voor u beste, behandelkeuzes maken. Wij beantwoorden uw vragen graag. U kunt daarvoor op ieder moment terecht bij het aanspreekpunt in de borstkankerzorg: de verpleegkundig specialist oncologie (VSO).

Samen zorgen voor de beste borstkankerzorg op de beste plek

In het Ommelander Ziekenhuis vinden we dat de patiënt altijd de beste borstkankerzorg moet krijgen. We gaan uit van het devies: dichtbij als het kan, ver weg als het moet. Wij werken voor wat betreft de borstkankerzorg intensief samen met het UMCG. Wij voeren een gezamenlijk multidisciplinair overleg. Aan de hand van de verzamelde patiëntgegevens wordt per patiënt de diagnose en het te voeren behandelbeleid besproken in het gezamenlijke overleg. Het behandelbeleid voeren we grotendeels in het Ommelander Ziekenhuis uit. Onderdelen van het beleid worden in het UMCG uitgevoerd. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan radiotherapie, klinisch genetisch onderzoek en deelname aan wetenschappelijk onderzoek.

De controle en nazorg vinden weer in het Ommelander Ziekenhuis plaats, in samenwerking met de huisartsen. Wij informeren en betrekken de huisartsen over het behandel- en controlebeleid van de patiënten en er zijn korte lijnen voor overleg en afstemming.

Coördinatie van zorg

Omdat samenwerken in een zorgketen niet vanzelf goed gaat, wordt aan afstemming van de borstkankerzorg in het Ommelander Ziekenhuis extra aandacht besteed. Een casemanager coördineert alle onderdelen van de zorg en heeft als taak alles vlot en soepel te laten verlopen, contact met u te houden, met u af te stemmen en te zorgen dat al uw vragen worden beantwoord. Het eerder genoemde aanspreekpunt in de borstkankerzorg, de VSO, zorgt ook voor de coördinatie van uw zorg.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback