Als borstkankercellen uitgezaaid zijn naar bijvoorbeeld de lever, de botten of de longen, is genezing niet meer mogelijk. Uitzaaiingen kunnen worden behandeld met palliatieve behandeling. Een palliatieve behandeling is gericht op het remmen van de ziekte en/of vermindering of het voorkomen van klachten. Met deze behandelingen kan geen genezing meer worden bereikt. Een palliatieve behandeling kan bestaan uit chemotherapie, hormoontherapie, doelgerichte (immuno) therapie of radiotherapie om de kanker zoveel mogelijk af te remmen en de kwaliteit van het leven zo hoog mogelijk te houden.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback