Tijdens een revalidatie in dagbehandeling komen longpatiënten in kleine groepjes drie keer per week bijeen om te trainen en om een groepsvoorlichting te volgen. Aan de hand van vooraf bepaalde doelen wordt geprobeerd de longpatiënt beter te leren omgaan met zijn of haar ziekte.

Het revalidatieprogramma is multidisciplinair opgezet. Dat wil zeggen dat een team bestaande uit een longarts, longverpleegkundige, fysiotherapeut, diëtist, maatschappelijk werker en ergotherapeut regelmatig met elkaar overleggen over hoe het revalidatieprogramma voor de verschillende deelnemers verloopt. Na afloop van de revalidatiebehandeling wordt vanuit het ziekenhuis het nazorgtraject in gang gezet.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback