In toenemende mate worden chronische vermoeidheid en slaperigheid overdag, vaak in combinatie met hart- en vaatziekten, verklaard door OSAS. Dit is een ziekte waarbij door adempauzes de zuurstofconcentratie in het bloed daalt en de slaap wordt verstoord. Deze ziekte kan aanwezig zijn bij mensen die snurken en overdag erg vermoeid zijn.

In samenwerking met de KNO-arts, neurologen, orthodontist en de gespecialiseerde longverpleegkundige van het ziekenhuis, diagnosticeert en behandelt de afdeling Longgeneeskunde patiënten met OSAS. Eventueel kan een medisch psycholoog aanschuiven. Dit laatste is alleen mogelijk voor patiënten met een passende indicatie.

Het onderzoek vindt plaats via de zogenaamde slaapapneustraat waarbij binnen 24 uur de diagnose OSAS gesteld kan worden. Patiënten kunnen terecht op de polikliniek Longgeneeskunde via tussenkomst van de huisarts.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback