Hartfalen is een chronische aandoening. Dit betekent dat we het wel kunnen behandelen, maar niet genezen. Op de Hartfalenpolikliniek krijgt u advies en begeleiding om uw gezondheid zo veel mogelijk te verbeteren. Door de behandeling zult u vaak toch in staat zijn om dingen te doen en u prettig te voelen.

Voor wie is de hartfalenpolikliniek?

De hartfalenpolikliniek is speciaal opgezet voor mensen met hartfalen. U wordt door uw cardioloog verwezen naar het hartfalenspreekuur. Naast de controles op de hartfalenpolikliniek blijft u altijd onder controle van de cardioloog.

Wie helpen u bij de hartfalenpolikliniek

De hartfalenverpleegkundige (een verpleegkundige die gespecialiseerd is in het begeleiden van mensen met hartfalen) verzorgt het hartfalenspreekuur.

Gang van zaken bij de hartfalenpolikliniek

De hartfalenverpleegkundige kijkt samen met u naar uw gezondheid en maakt een behandelplan. In dit plan staat beschreven hoe u met hartfalen om kunt gaan. U kunt het volgende verwachten tijdens het spreekuur:

  • u krijgt praktische informatie over uw ziekte en over leefregels;
  • u krijgt informatie over uw medicijnen en het gebruik hiervan;
  • u kunt problemen bespreken die ontstaan ten gevolge van uw ziekte;
  • u krijgt informatie over eventuele nazorg in de vorm van revalidatie (hartfalenrevalidatie);
  • u kunt begeleiding krijgen bij het regelen van hulp thuis;
  • er vindt een controle plaats van het hartfalen (zoals lichamelijk onderzoek, en soms een hartfilm en bloedonderzoek).
Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback