Patiënten met diabetes en wonden aan hun voeten kunnen in ons ziekenhuis terecht op de diabetische voetenpolikliniek. Hier werken deskundigen van verschillende disciplines samen om de best mogelijke zorg te geven.

Het voetenspreekuur

Door de ziekte diabetes mellitus kunnen bloedvaten en zenuwen in voeten aangetast worden. Doordat zenuwen beschadigd zijn, voelt u het niet als u een wondje aan uw voet heeft. En door schade aan bloedvaten genezen wondjes heel langzaam. Door het verminderde gevoel worden beschadigingen of infecties vaak pas in een laat stadium ontdekt. Als deze problemen niet tijdig goed behandeld worden, kunnen ze amputaties van tenen, voet of onderbeen tot gevolg hebben. Lees meer over een diabetische voet.

Het voetenspreekuur maakt het mogelijk om in een vroegtijdig stadium intensieve, multidisciplinaire zorg te bieden. Zo verkleinen we het risico van amputatie. Een goede voetcontrole, goede wondbehandeling en infectiebestrijding is hierbij noodzakelijk.

Wie helpen u op de diabetische voetenpolikliniek?  

Op de voetenpolikliniek werken de podotherapeut, de vaatverpleegkundige en de op afroep de gipsverbandmeesters, orthopedische schoenmakers, een dermatoloog, vaatchirurg en diabetesverpleegkundige intensief met elkaar samen. Dankzij deze samenwerking kunnen wij de best mogelijke zorg geven, met als doel amputaties te voorkomen en uw levenskwaliteit zo optimaal mogelijk te houden.

Gang van zaken op de diabetische voetenpolikliniek


Uw eerste bezoek

Tijdens uw eerste bezoek doorlopen we een aantal stappen, namelijk:

  • Er vindt een anamnese plaats door de vaatverpleegkundige. Hij doet onder andere een pijnscreening, controleert uw voedingstoestand, mobiliteit en thuissituatie. Ook vindt er een wondinspectie plaats (eventueel wordt er, bij verdenking van een infectie, een wondkweek of röntgenfoto gemaakt, en zo nodig wordt de wondverpleegkundige ingeschakeld).
  • De podotherapeut doet onderzoek naar het gevoel in uw voeten, de stand, drukplekken en eeltvorming. Indien noodzakelijk krijgt u een voetbehandeling.
  • De doorbloeding van uw benen en voeten wordt vooraf onderzocht op het Vaatlaboratorium. Een enkel/arm index vindt plaats om te bepalen of u vernauwingen heeft in uw bloedvaten.

Een behandelplan op maat

Na uw eerste bezoek aan de polikliniek, vindt er een multidisciplinair overleg plaats met alle specialisten die aan de diabetische voetenpolikliniek verbonden zijn. Tijdens dit overleg maken zij voor alle patiënten een behandelplan op maat. Dit plan kan bestaan uit wondbehandeling, podotherapeutische hulpmiddelen, schoenaanpassingen of een gipsbehandeling.

Regelmatige controles

Zolang het voetprobleem blijft bestaan, komen patiënten met regelmaat terug voor een controle op de voetenpolikliniek of de gipskamer (indien er gipsbehandeling nodig is). Soms is het nodig om een patiënt op te nemen, namelijk voor intensievere wondbehandeling of medicatie via het infuus. Helaas is in sommige gevallen amputatie noodzakelijk.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback