Na een beroerte ontstaan vaak vragen en problemen. Zo kunnen u en de mensen uit uw omgeving geconfronteerd worden met lichamelijke- en emotionele beperkingen die veroorzaakt worden door de beroerte. Ook treden er soms gedrags- of karakterveranderingen op na een beroerte.

Als we vroegtijdig aandacht besteden aan de mogelijke gevolgen van uw beroerte, kunnen problemen in een latere fase worden voorkomen of verminderd.

Tijdens het CVA-nazorgspreekuur kunt u met de CVA-verpleegkundige en de maatschappelijk werker spreken over de gevolgen van uw beroerte.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback