In het Ommelander Ziekenhuis is de fractuur- en osteoporosepolikliniek een onderdeel van de polikliniek reumatologie.  Osteoporose wordt ook wel botontkalking genoemd. Rond uw 45e levensjaar verandert het evenwicht tussen de opbouw en afbraak van het bot. Er wordt dan meer bot afgebroken dan opgebouwd. Hierdoor worden de botten ‘brozer’. Dit is een normaal verschijnsel bij het ouder worden. Wanneer er bovenmatig veel botafbraak is, is er sprake van osteoporose. Hierdoor kan het bot dusdanig verzwakken dat het makkelijk breekt.

Voor wie is  de fractuur- en osteoporosepolikliniek?

U kunt door uw huisarts of specialist worden verwezen naar de fractuur- en osteoporosepoli als er een vermoeden is van osteoporose. Bijvoorbeeld als u ouder bent dan vijftig jaar en recent een botbreuk (fractuur) heeft opgelopen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat bij een botbreuk na het vijftigste levensjaar sprake kan zijn van botontkalking (osteoporose).

Wie helpen u op de fractuur- en osteoporosepolikliniek?

U heeft een afspraak met de verpleegkundig specialist. De verpleegkundig specialist is een verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in de zorgverlening aan mensen met osteoporose.  Hij heeft hiervoor een aanvullende masteropleiding afgerond.  De verpleegkundig specialist combineert verpleegkundige en medische taken.

Gang van zaken op de fractuur- en osteoporosepolikliniek

Na verwijzing van uw specialist krijgt u een telefonische afspraak met de verpleegkundig specialist. Tijdens deze afspraak wordt er uitleg gegeven over het belang van onderzoek naar botontkalking. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een DEXA scan (botdichtheidsmeting). Afhankelijk van de uitslag wordt er aanvullend bloedonderzoek gedaan en krijgt u een oproep voor het spreekuur om het behandelplan te bespreken. Indien er geen sprake is van osteopenie of osteoporose ontvangt u een brief met de uitslag.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback