Het kan zijn dat uw pasgeboren kindje in de couveuse moet liggen. Op onze kraam-/couveusesuites kan uw kindje gewoon bij u op de kamer liggen, ook als hij in de couveuse ligt. Onze kraam- en kinderverpleegkundigen werken nauw samen in de zorg voor zowel moeder als kind. 

In een couveuse liggen niet alleen te vroeg geboren baby’s. Ook om andere redenen kan een kindje in een couveuse moeten verblijven. 

Als u als kraamvrouw naar huis mag, kunt u nog wel (als gezonde moeder/rooming-in) bij ons opgenomen blijven. Zo kunt u samen met uw kindje op de kraam-/couveusesuite verblijven, totdat ook uw kindje naar huis mag. Als u ervoor kiest om zelf naar huis te gaan, maar uw kindje kan nog niet mee, dan zal hij verplaatst worden van een suite naar de couveusekamer. De couveusekamer heeft plek voor 3 couveuses, met daarbij een opvangkamer en een sluis waar u via naar binnen gaat.

De zorg

De kinderarts brengt bijna iedere dag, samen met de verpleegkundige die voor uw baby zorgt, een bezoek aan de opgenomen baby’s. Eén keer per week vindt er grote visite plaats: de baby’s worden dan uitgebreid besproken met alle kinderartsen. Regelmatig bespreekt de kinderarts met u hoe het met uw baby gaat. Wij proberen zoveel mogelijk om dezelfde verpleegkundige een aantal dagen achter elkaar voor uw baby te laten zorgen. Op deze manier hebt u met zo min mogelijk medewerkers te maken.

U kunt altijd bellen als u wilt weten hoe het met uw baby gaat, ook ‘s nachts. Het beste kunt u bellen vóór 07.30 uur, 15.30 uur of 23.00 uur. Dan krijgt u de verpleegkundige te spreken die net voor uw baby heeft gezorgd.

Care4Neo 

Care4Neo (voorheen Vereniging van Ouders van Couveusekinderen - VOC) behartigt de belangen van ouders waarvan het kind direct na de geboorte wordt opgenomen in een ziekenhuis. Ouders met een prematuur zijn, in een nieuwe en spannende fase van hun leven, erg geholpen met heldere en toegankelijke informatie en steun. De vrijwilligers van Care4Neo staan daarom klaar voor ouders met te vroeg, te licht (dysmatuur) of ziek geboren baby’s. Dit doen ze al meer dan 40 jaar op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door te lobbyen in de politiek, samen te werken met zorgprofessionals en onderzoekers, vrijwilligers in te zetten in ziekenhuizen, en met eigen activiteiten en diensten zoals het gratis couveusedagboek en de jaarlijkse Week van het Couveusekind rondom Wereld Prematurendag.

Care4Neo is de oudste neonatologie-patiëntenvereniging van Europa en hebben als doel ouders van couveusekinderen een steuntje in de rug te geven en aandacht te vragen voor de problematiek die hier rondom plaatsvindt. Onder couveusekinderen worden verstaan te vroeggeboren (prematuur) te licht geboren (dysmatuur) en ziek geboren kinderen.

Care4Neo is een vereniging met contactadressen verspreid door het hele land, zo ook in de provincie Groningen. Eens per maand komt er een contactpersoon van Care4Neo naar ons ziekenhuis om als ervaringsdeskundige met ouders te praten en hun vragen te beantwoorden.

De couveuse

Na een te vroege geboorte wordt een baby in de meeste gevallen in de couveuse gelegd. De temperatuur in de couveuse kan nauwkeurig worden geregeld, wat nodig is omdat te vroeg geboren baby’s zelf nog niet op temperatuur kunnen blijven. Ook beschermt een couveuse de baby tegen ziektekiemen van buiten.

Er circuleert steeds verse lucht en er kan extra zuurstof aangesloten worden. Om de baby goed te kunnen observeren, is de couveuse van plexiglas. De overige apparatuur ter bewaking en ondersteuning van de baby, zoals monitoren en infusen, staan rondom of hangen boven de couveuse.

Bezoek op de couveuseafdeling

U bent als ouders altijd welkom. Uw baby kan in het begin nog erg gevoelig zijn voor veel bezoek, houdt u daar rekening mee. Voor de rust van uw baby, raden wij u aan zoveel mogelijk rond voedingstijd te komen. Overlegt u daarom van tevoren met de verpleegkundige wanneer u komt of schrijft u dit op het kaartje achter de couveuse of wieg van uw baby.

Bezoekregels couveusekamer

Er gelden voor de couveusekamer een aantal bezoekregels. Deze regels zijn er om stress bij uw baby te verminderen. Het hebben van stress is niet goed voor uw baby, het heeft invloed op het welbevinden van uw kind.

Eerste dag
De eerste dag kunt u buiten bezoektijden familie of vrienden meebrengen. Dit wel graag in overleg met de verpleegkundige. Maximaal vier naasten zijn de eerste dag toegestaan.

Broertjes en zusjes
Alle broertjes en zusjes zijn welkom (er is geen leeftijdsgrens), wel gelden de volgende regels:

  • er mogen maximaal twee kinderen tegelijkertijd bij de baby;
  • broertjes of zusjes die verkouden zijn, diarree, koorts, huiduitslag of andere infectie(ziekten) hebben of recent in contact zijn geweest met kinderziekten, mogen niet op de couveusekamer komen;
  • wanneer er waterpokken heerst op de crèche of op school mogen broertjes of zusjes in verband met de incubatietijd langere tijd niet in de couveusekamer komen;
  • broertjes/zusjes mogen tijdens het bezoek niet alleen op de gang van de kinderafdeling gelaten worden;
  • één volwassene/begeleider moet op de bezoekende kinderen letten.

Overig bezoek
Per dag mogen er tussen 12.00 en 21.00 uur naast de ouders, twee extra volwassen bezoekers op de couveusekamer komen, echter altijd in gezelschap van u of uw partner.
Bezoekers die last hebben van verkoudheid, griep of een andere besmettelijke ziekte, mogen niet op bezoek komen.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback