Op de kinderafdeling liggen alle pasgeboren baby’s die medische zorg nodig hebben. Een reden hiervoor kan zijn dat de baby te vroeg geboren is of een te laag geboortegewicht heeft. Ook pasgeboren baby’s die een infectie hebben worden op de kinderafdeling opgenomen. De medische zorg die deze baby’s nodig hebben, kan op de kraamafdeling of thuis niet geboden worden.

De couveusezorg is een onderdeel van de kinderafdeling 2A. Voor dit verblijf hebben we 1 en 2-persoonskamers. Indien mogelijk kunt u samen met uw baby op deze kamer verblijven. Het kan voorkomen dat u deze kamer moet delen met een andere moeder en baby.

De kinderarts en de verpleegkundigen bespreken dagelijks hoe het met uw kindje gaat. Hierop wordt een behandelplan gemaakt en daar waar nodig aangepast. Regelmatig heeft u een gesprek met uw ‘eigen’ kinderarts. Dit is de kinderarts die uw kindje heeft opgenomen. Verpleegkundigen en artsen van de kinderafdeling zijn gespecialiseerd in het verzorgen en behandelen van vroeg geboren of zieke baby’s. Wij proberen zoveel mogelijk om dezelfde verpleegkundige een aantal dagen achter elkaar voor uw baby te laten zorgen.

De zorg aan uw baby wordt ontwikkelingsgericht gegeven. Ontwikkelingsgerichte zorg (OGZ) is individuele zorg op maat voor de baby en de ouders. Het doel van Ontwikkelingsgerichte zorg is het verminderen van stress bij uw baby, het bevorderen van de ontwikkeling van de baby en de bevordering van de relatie tussen de baby en zijn of haar ouders. Voor het bereiken van deze doelstellingen wordt enerzijds gelet op de omgevingsfactoren en anderzijds op de lichaamstaal van uw baby.

Care4Neo

Care4Neo (voorheen Vereniging van Ouders van Couveusekinderen) behartigt de belangen van ouders waarvan het kindje direct na de geboorte wordt opgenomen een ziekenhuis. Ouders met een prematuur geboren kindje zijn in een nieuwe spannende fase van hun leven gekomen. Deze ouders zijn erg geholpen met heldere toegankelijke informatie en steun. De vrijwilligers van Care4Neo staan daarom klaar voor ouders met te vroeg, te licht (dysmatuur) of ziek geboren baby’s. Dit doen ze al meer dan 40 jaar op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door te lobbyen in de politiek, samen te werken met professionals en onderzoekers, vrijwilligers in te zetten in ziekenhuizen, en met eigen activiteiten en diensten zoals: het gratis couveusedagboek en de jaarlijkse Week van het Couveuse kind rondom Wereld Prematuren dag.

Care4Neo is de oudste neonatologie-patiëntenvereniging van Europa en hebben als doel ouders van couveusekinderen een steuntje in de rug te geven en aandacht te vragen voor de problematiek die hier rondom plaatsvindt. Onder couveusekinderen worden verstaan te vroeggeboren (prematuur) te licht geboren (dysmatuur) en ziek geboren kinderen.

Care4Neo is een vereniging met contactadressen verspreid door het hele land, zo ook in de provincie Groningen. Regelmatig  komt er een contactpersoon van Care4Neo naar ons ziekenhuis om als ervaringsdeskundige met ouders te praten en hun vragen te beantwoorden.

Couveuse

Een te vroeg of te licht geboren baby wordt meestal opgenomen in een couveuse. Een couveuse is een afgesloten ruimte van plexiglas waarin zieke of te vroeg geboren baby’s verpleegd kunnen worden. De temperatuur, vochtigheid, zuurstof en het koolzuurgehalte kunnen in deze ruimte binnen zeer nauwe grenzen worden geregeld. Prematuren hebben nog geen of weinig eigen lichaamsvet waardoor ze niet in staat zijn hun eigen temperatuur te regelen. De luchtvochtigheid en de luchtsnelheid kunnen ook worden geregeld wat voor belang is voor beperking van vochtverlies. Ook beschermt de couveuse de baby tegen ziektekiemen van buiten. Baby’s die in de couveuse verpleegd worden liggen allemaal aan de monitor. Wat inhoudt dat de ademhaling, hartactie en het zuurstof gehalte in het bloed goed in de gaten wordt gehouden.

Bezoek

U bent als ouder altijd welkom op de afdeling. Voor baby’s is het echter wel nodig dat ze tussen de verzorging door niet steeds wakker worden gemaakt. Ze hebben hun rust hard nodig. Pas uw bezoek dus zoveel mogelijk aan uw baby en de verzorgings- en voedingstijden. Op de kamer hangt een wit planbord waarop u kunt aangeven wanneer u komt. Indien u op de kamer verblijft wordt er met u overlegd over de verzorging.

Broertjes en zusjes
Broertjes en zusjes zijn welkom. Zijn zij verkouden of ziek? Dan mogen ze niet op bezoek komen. Hun pasgeboren broertje of zusje kan dan ziek worden.

Overige bezoekers
Overige bezoekers mogen langskomen. Deze bezoekers komen dan altijd samen met een van de ouders.

Ouders mogen twee bezoekers per keer meenemen. Er mogen niet meer bezoekers meekomen die elkaar afwisselen. Dit veroorzaakt onrust en dat is niet goed voor de baby’s. Andere kinderen zoals familie en vriendjes, jonger dan 12 jaar, mogen niet bij uw kindje op bezoek komen.

Hygiëne

Baby’s in een couveuse zijn vaak nog erg kwetsbaar. In verband met de hygiëne is het belangrijk dat u zich houdt aan de volgende regels. Deze regels gelden ook voor het bezoek:

  • Sieraden (ringen, horloges, armbanden) moeten af. De huid onder de sieraden wordt namelijk vochtig door zweet. Daardoor kunnen op deze plekken bacteriën groeien.
  • Handen wassen met water en zeep
  • Na het wassen handen desinfecteren
  • Heeft u een koortslip of bent u verkouden? Dan moet u een mondkapje dragen
Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback