Als u net te horen heeft gekregen dat u een stoma moet krijgen of dat er een kans hierop bestaat dan is dat meestal een grote schok. Vaak is het daarbij ook nog zo dat dit samen gaat met een ernstige ziekte. Als het nieuws wat is doorgedrongen, komen er vragen en groeit de behoefte aan informatie.

Bij het Ommelander Ziekenhuis Groningen werken stomaverpleegkundigen die u voor en na de operatie begeleiden, informeren en adviseren.

Wat doet de stomaverpleegkundige?

De stomaverpleegkundige is een gespecialiseerd verpleegkundige op het gebied van stomazorg die mensen die al een stoma hebben of die een stoma krijgen begeleidt, informeert en adviseert. In de gesprekken met de verpleegkundige is er naast het informeren en adviseren ook ruimte om over emotionele, psychische en/of sociale aangelegenheden te praten die in verband staan met u ziekte.

Mocht het nodig zijn en heeft u er behoefte aan dan kan de stomaverpleegkundige u ook in contact brengen met andere hulpverleners.

In gesprek met de stomaverpleegkundige

Als uw arts u heeft verteld dat u moet worden geopereerd en dat u daarbij misschien een stoma krijgt aangelegd, verwijst hij u door naar de stomaverpleegkundige. U krijgt dan meestal op een andere dag een afspraak bij de stomaverpleegkundige op de polikliniek.

Het is aan te raden om tijdens het bezoek aan de stomaverpleegkundige iemand uit uw naaste omgeving mee te nemen, bij voorkeur uw direct naaste. Informatie die tijdens het gesprek aan de orde komt, kunt u dan achteraf met iemand bespreken.

De stomaverpleegkundige zal u begeleiden, informeren en adviseren over:

 • de operatieve ingreep
 • de plaatsbepaling van de stoma
 • de verzorging van de stoma
 • het spoelen van de stoma
 • voeding
 • opvangmateriaal
 • het oppakken van de dagelijkse activiteiten
 • hervatten van werk/school
 • seksualiteit
 • sporten en op vakantie gaan met een stoma,
 • kledingadvies (waar moet u op letten bij het kopen van kleren)
 • contact met de patiëntenvereniging
 • voorzieningen en vergoedingen

U krijgt veel informatie

Tijdens het gesprek bij de stomaverpleegkundige komen allereerst uw vragen aan bod. U krijgt verder informatie over:

 • het type stoma dat u krijgt
  Aan de hand van voorlichtingsmateriaal laat de stomaverpleegkundige u zien hoe een stoma eruit ziet en waar deze zeer waarschijnlijk bij u wordt aangelegd. U krijgt hierover ook schriftelijke informatie mee.
 • de verschillende opvangmaterialen
  Er zijn in Nederland zeer veel verschillende firma’s die stomamateriaal bieden. De stomaverpleegkundige legt u uit wat een twee- en eendelig systeem inhoudt en bekijkt samen met u welk materiaal mogelijk bij u past.
 • uw ziekenhuisopname
  U krijgt informatie over de opnamedag, de operatie en het herstel.
 • de verzorging van uw stoma
  Tijdens de opname leert u de eerste stappen van de stomazorg . U krijgt uitleg over wat er van u wordt verwacht en wat u tijdens de opname van de afdelingsverpleegkundige en de stomaverpleegkundige kunt verwachten. U kunt alvast materiaal mee naar huis krijgen om er aan te wennen en ermee te oefenen.
 • verloop van het ontslag en de nazorg
  In eerste instantie kunt u thuiszorg krijgen ter ondersteuning van de stomazorg. Dit wordt tijdens uw ziekenhuisopname geregeld. In de eerste maanden na aanleg van de stoma bezoekt u de stomaverpleegkundige een aantal keren.

Controle na ontslag uit het ziekenhuis

De eerste tijd na het aanleggen van de stoma kan de stoma veel veranderen van grootte en ligging. Controle in de eerste maanden na de operatie is daarom zeer gewenst. De eerste keer zal na ongeveer twee tot drie weken na ontslag zijn, daarna twee tot drie maanden na het ontslag. De eerste afspraak wordt bij het ontslag uit het ziekenhuis gemaakt.
Controle in een later stadium vindt vaak op verzoek van uzelf plaats. Ook als u geen problemen met uw stoma heeft is het wenselijk om na enige jaren nog eens een bezoek te brengen aan uw stomaverpleegkundige. Bijvoorbeeld om nieuwe ontwikkelingen te bespreken of eventuele problemen bijtijds te achterhalen en bestrijden.

Het verpleegkundig spreekuur stomazorg

Als er jaren na de operatie problemen optreden met uw stoma, kunt u terecht bij de stomaverpleegkundige. Tijdens het verpleegkundig spreekuur stomazorg probeert de stomaverpleegkundige uw probleem op te lossen.

Bereikbaarheid

U kunt uitsluitend volgens afspraak op het stomaspreekuur terecht. Na uw operatie krijgt u een afspraak mee en later kunt u telefonisch een afspraak bij de stomaverpleegkundige maken. Er zijn geen kosten verbonden aan het bezoek aan de stomaverpleegkundige.

We zijn als volgt bereikbaar:

 • van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur op het algemene nummer van het Ommelander Ziekenhuis, nr. 088 - 066 1000. Buiten deze tijden, kunt u vragen naar de verpleegafdeling.
Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback