Wat is een stoma

Een stoma is een kunstmatige uitgang voor urine of ontlasting. Het is een opening die een lichaamsholte met de buitenwereld verbindt. Er zijn twee soorten stoma's:

 • een darmstoma 
 • een urinestoma

Een darmstoma

U krijgt een darmstoma als de ontlasting uw lichaam niet meer langs de natuurlijke weg kan of mag verlaten.

Bij chronische darmonstekingen

Bijvoorbeeld bij chronische darmontstekingen, ook wel inflammatoire darmziekten genoemd, waarbij het darmslijmvlies ontstoken is.

Er zijn verschillende ziekten te onderscheiden: de ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa en een aantal combinaties van deze ziektes. De ziekte van Crohn kan in het gehele maagdarmkanaal voorkomen, waarbij acute en chronische fasen elkaar afwisselen. Colitis Ulcerosa komt alleen in de dikke darm voor (inclusief endeldarm) en is beperkt tot het darmslijmvlies. Tijdens de behandeling van uw ontsteking kan het noodzakelijk zijn dat u (tijdelijk) een stoma krijgt. Meer informatie hierover leest u op de website van de Crohn en Colitis Ulcerose vereniging.

Bij darmkanker

Als onderzoek heeft aangetoond dat u kanker heeft, kan de arts u vaak vooraf vertellen of hij verwacht dat u een stoma krijgt. Bij familiaire darmkanker (FAP) kan het voorkomen dat uw dikke darm preventief wordt verwijderd. Het kan dan nodig zijn dat u een (tijdelijk) stoma krijgt.

In andere gevallen

Andere omstandigheden waardoor het nodig kan zijn dat u een darmstoma krijgt, zijn:

 • aangeboren afwijkingen
 • darmpoliepen, diverticulitis
 • slechte darmfunctie
 • het tijdelijk moeten ontzien van de plaats waar een darm geopereerd is
 • incontinentie
 • verwondingen aan de darm

Een urinestoma

U krijgt een urinestoma als de urine niet meer langs de natuurlijke weg uw lichaam kan of mag verlaten. Dit kan noodzakelijk zijn bij aandoeningen aan de urinewegen zoals:

 • aangeboren afwijkingen (bijvoorbeeld spina bifida)
 • kanker
 • incontinentie
 • chronische ontstekingen
 • sociale en neurologische indicaties (bijvoorbeeld incontinentie en continue blaaskrampen)
 • blaaskrampen

Een stoma heeft grote gevolgen
Als u net te horen heeft gekregen dat u een stoma moet krijgen of dat er een kans hierop bestaat dan is dat meestal een grote schok. Vaak is het daarbij ook nog zo dat dit samen gaat met een ernstige ziekte. Als het nieuws wat is doorgedrongen, komen er vragen en groeit de behoefte aan informatie.

Binnen het Ommelander Ziekenhuis Groningen zijn stomaverpleegkundigen werkzaam, die u alle informatie en begeleiding geven en u bij staan waar mogelijk.
Lees meer op de pagina Stomazorg

Voor uitgebreide informatie over het hebben van een stoma verwijzen wij door naar de website van het UMCG en van de Nederlandse Stomavereniging. Ook vindt u veel informatie op www.stomaatje.nl.
Op deze websites kunt u allerlei praktische informatie vinden over bijvoorbeeld het verzorgen van een stoma, sporten en op vakantie gaan met een stoma en nog veel meer.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback