Als er kanker geconstateerd is, roept dat vaak veel vragen en emoties op. In korte tijd krijgt u veel te horen over de ziekte, onderzoeken en mogelijke behandelingen.

Samen met De Nederlandse Stomavereniging heeft het Ommelander Ziekenhuis Groningen informatie samengesteld waarvan we verwachten dat het zoveel mogelijk aansluit bij uw behoefte als patiënt en dat van uw naasten.

U kunt informatie lezen over de gang van zaken in ons ziekenhuis, het onderzoek en over de behandeling van dikke darmkanker. De functie van de dikke darm en onderzoeken die nodig zijn om tot de diagnose dikke darmkanker te komen worden beschreven en behandelmogelijkheden. Omdat iedere patiënt een individueel traject doorloopt, kan het zijn dat de gang van zaken bij u anders verloopt dan op deze site beschreven staat.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback