Als blijkt dat een operatie niet voldoende is om de darmkanker te behandelen, zal er aansluitende behandeling plaatsvinden. Dit kan een behandeling zijn in de vorm van chemotherapie, bestraling (radiotherapie), immunotherapie of een combinatie van deze therapieën. De internist/oncoloog en de oncologieverpleegkundige, zullen u hierin verder begeleiden.

In het geval van chemotherapie bezoekt u eenmalig de medisch oncoloog van het UMCG in aanwezigheid van de verpleegkundig specialist/consulent oncologie van het Ommelander Ziekenhuis Groningen. Deze geven informatie over de meerwaarde, aard, doel duur en de bijwerkingen van de behandeling, zodat u daarna een weloverwogen keuze kunt maken. Na het gesprek met de medisch oncoloog hebt u nog een informatiegesprek met de verpleegkundig specialist/consulent oncologie over de chemotherapie in het Ommelander Ziekenhuis. In dit gesprek ontvangt u meer gedetailleerde informatie en wordt de behandeling ook gepland. De chemokuren vinden plaats in het Ommelander Ziekenhuis onder begeleiding van internist en de verpleegkundig specialist/consulent oncologie.

De dag voorafgaand aan elke chemokuur vindt een laboratoriumonderzoek en een bezoek aan de internist of verpleegkundig specialist/consulent oncologie plaats en zo nodig bij complicaties en bijwerkingen vaker. U kunt de verpleegkundig specialist/consulent oncologie bij vragen, onduidelijkheden of complicaties altijd bellen, bij voorkeur tijdens het telefonische spreekuur en zo nodig daar buiten. ’s Avonds, ’s nachts en in het weekend kunt u bij koorts of andere complicaties onze afdeling Spoedeisende Hulp bellen.

Tijdens de chemotherapie wordt u begeleid door de verpleegkundige die de chemotherapie toedient op de afdeling cytostatica van de interne polikliniek of chemokamer. Bekijk ook de folders 'Chemotherapie' van de KWF en ' Veiligheidsrichtlijnen bij Cytostatica'

Controle

Na afronding van de behandeling start de controle fase. De controles vinden plaats aan de hand van een schema. Dit schema is afgestemd op de behandelingen die u hebt ondergaan. Na de behandelingen krijgt u dit schema van de nurse practitioner oncologie/verpleegkundig consulent oncologie. In dit schema staat door wie, wanneer en op welke wijze u gecontroleerd wordt.

Nazorg

Het ziekenhuis biedt u ook nazorg, naast de controles van de specialisten die u hebben behandeld volgens het eerder genoemde controle schema.
Om samen met u er achter te komen of u behoefte heeft aan nazorg stellen we u een aantal vragen over uw situatie en hoe u zich voelt. Aan de hand van de antwoorden op deze vragen heeft u een gesprek met de nurse pracitioner oncologie/verpleegkundig consulent oncologie over de thema’s die u zelf hebt genoemd. Aan de hand van de uitkomsten van het gesprek en in overleg met u wordt er een advies gegeven, bijvoorbeeld voor een revalidatietraining. Deze vragenlijst wordt een lastschaal genoemd.

Nazorg kan onder andere zijn:

  • u wordt begeleid bij het weer in conditie komen door een revalidatietraining bij een fysiotherapeut of door deelname aan het programma Herstel en Balans
  • u wordt begeleid door een diëtiste om op een door u gewenst gewicht te komen en/of te blijven
  • u wordt begeleid door een psycholoog (intern of extern) of maatschappelijk werker voor psychosociale zorg
Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback