Van welke factoren is de behandeling afhankelijk?

De behandeling van kanker is van vele factoren afhankelijk. Factoren kunnen zijn:

  • het wel of niet aanwezig zijn van uitzaaiingen
  • wel of geen groei door de darmwand heen
  • de plaats van de kanker in de darm
  • tevens zijn er persoonsgebonden factoren zoals; leeftijd, lichamelijke conditie en reactie op de behandeling

Is dikke darmkanker een veelvoorkomende vorm van kanker?

Dikke darmkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker in Nederland. Na borstkanker is het de belangrijkste vorm van kanker bij vrouwen en na prostaatkanker de belangrijkste vorm van kanker bij mannen.

Wat als ik een behandeling nodig heb die het Ommelander Ziekenhuis niet biedt?

Voorbeelden van behandelingen die we u niet kunnen geven, maar die wel nodig kunnen zijn: zijn radiotherapie en HIPECH. Indien u in aanmerking komt voor deze behandelingen worden u altijd verwezen naar een ander ziekenhuis (bijvoorbeeld UMCG), die deze behandelingen wel kan geven.

Hoe komt een arts er achter of sprake is van uitzaaiingen?

Om te kijken of er sprake is van uitzaaiingen zal er aanvullend onderzoek worden verricht:

  • CT- lever/ onderbuik (abdomen)
  • CT- borstkas/ longen (thorax)

Deze onderzoeken vinden meestal al voor de operatie plaats. Dit om de uitgebreidheid van de ziekte vast te stellen en om te kijken of er sprake is van uitzaaiingen.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback