www.darmkanker.info.nl
Deze website is een initiatief van de Maag Lever Darm Stichting. U kunt op deze site terecht voor algemene informatie over darmkanker en de behandeling ervan. De website heeft een forum waarop u kunt vragen stellen en in contact komen met lotgenoten.

informatie stoma's website umcg
Het Ommelander Ziekenhuis Groningen werkt nauw samen met het UMCG. U kunt op de website van het UMCG veel informatie vinden over stomazorg.

www.stomavereniging.nl
De Nederlandse Stomavereniging heeft als doel het bevorderen van een zo gunstig mogelijke lichamelijke, psychische en sociale conditie van mensen met een stoma en mensen die een stoma hebben gehad. De website geeft antwoord aan mensen met vragen over stoma’s.

www.kwfkankerbestrijding.nl
Deze website geeft veel informatie over kanker. U kunt op deze website onder andere vragen stellen, informatie aanvragen en meepraten op het forum. KWF kankerbestrijding is een particulier gezondheidsfonds. Dat betekent dat het geen geld ontvangt van de overheid, maar haar inkomsten krijgt via collectes, erfenissen en andere giften. Met dit geld financiert het KWF onderzoek en opleidingen voor artsen en wetenschappers, geeft de stichting voorlichting over kanker aan patiënten en hun familie en organiseert zij voorlichtingscampagnes. Het KWF steunt daarnaast kankerpatiëntenorganisaties en de overkoepelende organisatie NFK.

www.ikno.nl
Het Integraal Kankercentrum Noordoost Nederland (IKNO) is een van de negen integrale kankercentra in Nederland. Deze kankercentra zijn opgericht om de behandeling, zorg en het klinisch onderzoek op het gebied van kanker te verbeteren. Daarnaast hebben zij een taak in het opzetten en ondersteunen van netwerken voor palliatieve zorg (als genezen niet meer mogelijk is). Het IKNO heeft als doel om mensen met kanker en hun naasten zo dicht mogelijk bij huis toegang tot goede zorg te geven. U vindt op de website veel informatie over oncologische en palliatieve zorg.

 www.oncoline.nl
De website Oncoline is gemaakt door de Vereniging van Integrale Kankercentra (VIKC). Op deze website kunnen specialisten landelijke en regionale richtlijnen raadplegen voor de diagnose en behandeling van kanker. Ook staan er richtlijnen op voor de palliatieve zorg. De richtlijnen zijn opgesteld door multidisciplinaire werkgroepen, aan de hand van toetsbare criteria volgens de evidence-based methode.

www.behoudenhuys.nl
Het Behouden Huys is een centrum voor psycho-oncologische zorg. Het centrum biedt psychosociale behandelingen en ondersteuning voor mensen met kanker en hun naasten.

www.kinesefysio.nl
Kinese Fysotherapeuten zijn werkzaam op 6 locaties in Noordoost Groningen. Naast individuele therapie bieden zij voor mensen met kanker een revalidatietraining aan in groepen.

www.lookgoodfeelbetter.nl 
Het Ommelander Ziekenhuis verzorgt in samenwerking met Look Good...Feel Better zes x per jaar een workshop voor mensen die behandeld worden voor kanker. Op deze website is informatie te vinden over deze workshops.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback