Het Ommelander Ziekenhuis Groningen werkt nauw samen met het Dialyse Centrum Groningen (DCG). Het centrum heeft een vestiging in ons ziekenhuis in Scheemda. 

Dialyse is een intensieve behandeling waarbij patiënten meerdere malen (3 tot 4 keer) per week naar het dialysecentrum moeten reizen om daar gedurende meerdere uren te worden gedialyseerd.

De nefroloog

In ons ziekenhuis zijn twee internisten gespecialiseerd in nierziekten. Nefrologie is het onderdeel van de interne geneeskunde dat zich bezighoudt met nieraandoeningen.

Een nefroloog richt zich met name op de functie en werking van de nieren, en behandelt deze zo nodig met medicatie of dialyse.

Meer informatie

U kunt meer informatie over dialyseren en het Dialyse Centrum lezen op de website van het Dialyse Centrum Groningen.

Nierzorg Scheemda

Ommelander Ziekenhuis Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen en Dialyse Centrum Groningen werken samen aan de allerbeste nierzorg onder de naam Nierzorg Scheemda. We bundelen zo al onze kennis en ervaring op het gebied van zorg, dialyse en transplantatie. Door gebruik te maken van elkaars expertise kunnen we zorg dichterbij de patiënt aanbieden. Patiënten die meer dan een jaar geleden een nieuwe nier hebben gekregen, kunnen voortaan voor 3 van de 4 controles naar Ommelander Ziekenhuis. Waarbij de spreekuren zoveel mogelijk worden ingevuld door dezelfde artsen die zij al kennen uit het eerdere behandeltraject.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback