U bent zwanger en gaat (misschien) in het Ommelander Ziekenhuis bevallen. U bevalt in het ziekenhuis, omdat u hiervoor kiest of een medische indicatie heeft. Het kan ook zijn dat u tijdens uw bevalling toch onverwacht naar het ziekenhuis moet. We informeren u graag over een bevalling in ons ziekenhuis. 

Wij organiseren een aantal keer per jaar een voorlichtingsavond voor zwangere vrouwen en hun partner over:

Het bijwonen van deze bijeenkomsten is geheel kosteloos. 

Iedere bevalling begint anders. Neemt u voordat u naar het ziekenhuis komt eerst telefonisch contact op. U moét contact opnemen bij specifieke verschijnselen. U leest ze hier. Hier leest u ook wat u mee moet nemen naar het ziekenhuis.

Natuurlijk mag u ons altijd bellen als u ongerust bent of twijfelt.
Telefoonnummer: 088 - 566 2157
B
ij geen gehoor: 088 - 566 2141

U bevalt in een verloskamer. Het Ommelander Ziekenhuis heeft de beschikking over één verloskamer met een vast bevalbad. Daarnaast hebben we ook mobiel bevalbaden, die u in overleg kunt gebruiken voor een bevalling in bad. 

Pijnbestrijding

Bijna alle vrouwen ervaren een bevalling als pijnlijk. Hoeveel pijn u zult ervaren, is van tevoren niet in te schatten. Er zijn verschillende vormen van niet-medische en medische pijnbestrijding.

Keizersnede

In ons ziekenhuis is het mogelijk om een natuurlijke keizersnede ('gentle sectio') te krijgen vanaf 37 weken zwangerschap. Een natuurlijke keizersnede kan bij een geplande keizersnede en bij een spoedkeizersnede, maar dit is wel afhankelijk van een aantal factoren. Denk hierbij aan de reden voor de keizersnede, de verdoving die u krijgt en de mate van spoed.

Na de bevalling controleert de verloskundige of gynaecoloog uw baby en u. Soms is het nodig dat u gehecht wordt. In de verloskamer helpt de verpleegkundige u met wassen of douchen. U krijgt ook hulp bij het aanleggen van de baby aan de borst of het geven van de fles. Daarna kunt u samen met uw partner en uw baby een poosje samen zijn. De verloskundige of gynaecoloog besluit wanneer u naar huis mag.

Langer in het ziekenhuis blijven

Als er een medische reden is om langer in het ziekenhuis te blijven, wordt u de eerste uren na de bevalling extra gecontroleerd. De verloskundige of gynaecoloog besluit wanneer u naar huis mag.

Weer naar huis

Als bekend is wanneer jullie ontslagen worden, kunt u de kraamzorgorganisatie bellen. Zij nemen de zorg thuis over. Verder moet u binnen 3 werkdagen na de geboorte van uw kindje geboorteaangifte doen bij de gemeente Oldambt. Lees hier meer.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback