Kraamzorg

Als bekend is wanneer jullie ontslagen worden, kunt u contact opnemen met jullie kraamzorgorganisatie en hen vertellen dat jullie naar huis mogen. Het kan zijn dat u na de bevalling nog enkele dagen opgenomen blijft op de afdeling. Bij het kraamcentrum kunt u navragen op hoeveel dagen kraamhulp u nog recht heeft na uw ontslag. Dit is afhankelijk van het aantal verblijfdagen in het ziekenhuis en van uw verzekering.

Warme overdracht

Bij ontslag ontvangt u een overdrachtsformulier voor de kraamverzorgende. Op dit formulier staan allerlei gegevens over de bevalling. Binnen ons ziekenhuis is een zogenoemde 'warme overdracht' naar de kraamzorg ook mogelijk. Dit houdt in dat de kraamverzorgende (als u dit wenst) naar de afdeling toekomt en al in het ziekenhuis de zorg overneemt van de verpleegkundige. Bijzonderheden rondom de bevalling en in de kraamperiode worden door de verpleegkundige mondeling aan de kraamverzorgde  overgedragen waar u bij bent. Vervolgens gaat de kraamverzorgende direct met u mee naar huis.

Geboorteaangifte

U bent verplicht de geboorte van uw baby binnen drie werkdagen na de bevalling aan te geven bij de afdeling burgerzaken van de gemeente Oldambt (Johan Modastraat 6, 9671 CD Winschoten). Dit geldt ook als u zelf in een andere plaats woont, omdat uw baby Winschoten als geboorteplaats heeft. De aangifte kan worden gedaan door iemand die bij de bevalling aanwezig is geweest. Als u aangifte doet moet u een geldig legitimatiebewijs, het trouwboekje of partnerschapboekje en indien van toepassing een erkenningsakte meenemen. Lees meer op de website van de gemeente Oldambt.

Consultatiebureau

Via de burgerlijke stand wordt aan het consultatiebureau doorgegeven dat er een baby is geboren. In de eerste week komt er iemand bij u thuis om de hielprik en een gehoortest bij uw baby af te nemen. Is de hielprik al in het ziekenhuis gebeurd, dan wordt alleen de gehoortest nog afgenomen. Deze test vindt plaats binnen zes weken na de geboorte. Vanaf dat moment krijgt u regelmatig een oproep om naar het consultatiebureau te komen voor o.a. de vaccinaties, de groei van uw baby en specifieke adviezen.

Nacontrole in het ziekenhuis

Bent u bevallen in het ziekenhuis op medische indicatie, dan komt u na zes weken voor nacontrole op de polikliniek bij de gynaecoloog of één van onze verloskundigen (afhankelijk van hoe de zwangerschap en bevalling zijn verlopen). Bent u poliklinisch bevallen, dan gaat u voor controle naar de verloskundigenpraktijk.

 

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback