Als uw opname in het ziekenhuis acuut is, is er weinig tijd voor de voorbereiding op de bevalling. Bij een spoedopname is de volgorde van wat we doen afhankelijk van de ernst van de klacht of ziekte. De artsen, verloskundigen en verpleegkundigen informeren u dan ter plekke zo goed mogelijk hierover. 

Binnen ons specialisme Ouder Kind Zorg zijn 24 uur per dag verpleegkundigen en een verloskundige aanwezig. De gynaecoloog en kinderarts zijn niet continu aanwezig, maar als dat nodig is zijn ze direct bereikbaar. Ook een anesthesist en operatieteam zijn 24 uur per dag oproepbaar. 

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback