Binnen ons ziekenhuis is een gediplomeerd lactatiekundige werkzaam. Haar naam is Doutzen Cazemier en zij is deskundige op het gebied van borstvoeding. Alle verpleegkundigen en verloskundigen van de afdeling hebben veel kennis omtrent borstvoeding. Zij worden regelmatig bijgeschoold door de lactatiekundige. In bijzondere situaties kan de lactatiekundige ingeschakeld worden voor extra ondersteuning. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan borstvoeding geven aan een tweeling.

Voorlichtingsavonden en inloopspreekuren

Regelmatig organiseren wij informatieavonden over borstvoeding. Ook heeft onze lactiekundige 1x per week een inloopspreekuur. Hier kunt u terecht met al uw vragen over borst- en/of flesvoeding. 

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback