Het Ommelander Ziekenhuis Groningen is het ziekenhuis van Noord- en Oost-Groningen. Wij bieden 7x24 uur basiszorg.

Aantal patiënten per jaar

Jaarlijks hebben wij ongeveer 64.000 eerste polikliniekbezoeken en 120.000 herhalingsbezoeken. Rond de 10.000 mensen worden per jaar opgenomen. Daarnaast komen er zo’n 12.000 mensen naar het ziekenhuis voor een vorm van dagbehandeling.
Ruim 1300 medewerkers en ruim 100 medisch specialisten geven zorg aan onze patiënten.

Locaties

Wij bieden onze zorg op meerdere plaatsen in Noord- en Oost-Groningen aan. Dit doen wij om medische zorg dicht bij u in de buurt te brengen.

We hebben twee ziekenhuislocaties, in Delfzijl (locatie Delfzicht) en in Winschoten (locatie Lucas). Begin 2016 zijn we gestart met de bouw van ons nieuwe ziekenhuis in Scheemda . Op 30 juni 2018 zal de verhuizing plaatsvinden. De locaties in Delfzijl en Winschoten worden dan gesloten.
Daarnaast is er een Ommelander Ziekenhuis Servicepunt in Veendam; een aantal specialismen heeft daar ook spreekuur. Bovendien worden sommige spreekuren gehouden op onze vaste locatie in het UMCG in Groningen.

Het Ommelander Ziekenhuis wil in de toekomst meer Servicepunten in de regio inrichten. Op deze manier proberen we zoveel mogelijk de zorg te verlenen in de buurt van onze patiënten. Na de sluiting van de locatie Delfzicht zal in ieder geval het Servicepunt Delfzijl in gericht worden, ten behoeve van de zorg aan de patiënten in Delfzijl en omgeving. Het Servicepunt Delfzijl zal een plek krijgen in het gezondheidscentrum dat aan het Molenbergplein in Delfzijl wordt gerealiseerd in het voormalig Postkantoor.

Meer informatie

Lees meer over:

Wij kunnen uw feedback alleen verwerken als uw onze statistieken cookies accepteert