Hoe is de organisatie van ons ziekenhuis geregeld? Hier vindt u informatie over ons bestuur en onze organisatiestructuur. In ons organogram ziet u alle onderdelen van ons ziekenhuis.

Structuur

Raad van Bestuur

Ons ziekenhuis wordt geleid door de Raad van Bestuur (RvB). De Raad van Bestuur bestaat uit twee personen. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de werkzaamheden van het ziekenhuis en voor het nemen van besluiten.

Managementteam

De Raad van Bestuur krijgt ondersteuning van het managementteam.

Raad van Commissarissen

De Raad van Bestuur moet verantwoording afleggen aan de Raad van Commissarissen (RvC).

Medisch Stafbestuur

Het Medisch Stafbestuur vertegenwoordigt de Medische Staf. Het stafbestuur brengt advies uit aan de Raad van Bestuur. 

Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Verpleegkundige Adviesraad

De Raad van Bestuur krijgt ook advies van de Cliëntenraad, Ondernemingsraad (OR) en Verpleegkundige Adviesraad (VAR).

Organogram

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback