De raad van commissarissen (RvC) is een toezichthoudend orgaan. De raad heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur (RvB). De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van commissarissen.

Wie zit er in de raad van commissarissen?

De raad van commissarissen bestaat uit leden die niet verbonden zijn aan het ziekenhuis:

  • Voorzitter: Dhr. J.H. Bakker MHA
  • Vicevoorzitter: Dhr. U. Vermeulen
  • Mevr. A. Antuma MBA
  • Prof. dr. I.N. van Schaik
  • Mevr. H.I.C. van der Wal

Documenten:

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback