Sinds mei 2013 heeft het Ommelander Ziekenhuis Groningen een Verpleegkundige Adviesraad (VAR). De VAR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur over beleid met betrekking tot de verpleegkundige zorg. Met deze adviserende rol heeft de VAR vanuit de invalshoek van de verpleegkundige een stem in het beleid van de organisatie.

De VAR staat voor passie, bevlogenheid, bewustwording, ontwikkeling en bekrachtiging van het verpleegkundig beroep en wil dit uitstralen naar verpleegkundigen en collega’s in het Ommelander Ziekenhuis.

Wie zit er in de Verpleegkundige Adviesraad?
De VAR van het Ommelander Ziekenhuis bestaat momenteel uit de volgende leden:

  • Marja Meijer (voorzitter)
  • Mariska Slager (vicevoorzitter)
  • Ank Doorlag (lid)
  • Ingrid Draaijer (lid)
  • Birgit Huisman (lid)

Kom in contact met de Verpleegkundige Adviesraad 
Wilt u in contact komen met de VAR? Stuur dan een e-mail naar var@ozg.nl

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback