De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen het Ommelander Ziekenhuis en neemt de besluiten. Zij zijn verantwoordelijk voor de strategie van de organisatie. Strategische zaken betreffen bijvoorbeeld de koers van de organisatie, de samenwerking met andere partijen, haar profiel in de markt, ontwikkeling van functies en grote investeringen.

De raad van bestuur laat zich in haar besluitvorming in ieder geval adviseren door het Managementteam, de Ondernemingsraad, het Medisch Stafbestuur, de Verpleegkundige Adviesraad en de Cliëntenraad.

De raad van bestuur legt verantwoording af aan de interne toezichthouders de raad van commissarissen en de Aandeelhouders Vergadering en aan externe toezichthouders zoals de IGZ en de NZA.

Wie zit er in de raad van bestuur?

Onze raad van bestuur bestaat uit 2 personen:

  • De heer Dr. B. M. (Bas) Wallis de Vries: voorzitter raad van bestuur, medische zaken 
  • Mevrouw H. (Hennie) Sanders MBA MFC: lid raad van bestuur, financiën en bedrijfsvoering

Documenten

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback