Het Medisch Stafbestuur vertegenwoordigt de Medische Staf. De Medische Staf bestaat uit alle medisch specialisten van ons ziekenhuis. Het Medisch Stafbestuur brengt advies uit aan de Raad van Bestuur.

Wie zit er in het Medisch Stafbestuur?

Het bestuur van de Vereniging Medische Staf Ommelander Ziekenhuis Groningen (VMS OZG) is als volgt samengesteld:

  • Vincent van Deursen, cardioloog; voorzitter
  • Nies Goelema, orthopedisch chirurg; vice-voorzitter
  • Judith Blaauw, gynaecoloog; secretaris
Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback