Het Managementteam van het Ommelander Ziekenhuis is verantwoordelijk voor het vertalen van de strategie naar feitelijke uitvoering. In het managementteam zitten 4 medisch managers, de Zorgmanager en 5 managers van de stafdiensten.

De medische zorg wordt binnen het Ommelander Ziekenhuis geleverd binnen 4 clusters:

  1. Acuut
  2. Snijdend/operatie/interventie
  3. Beschouwend/chronisch/ oncologisch
  4. Medisch ondersteunend

Elk cluster wordt inhoudelijk aangestuurd door een medisch manager die naast manager ook inhoudelijk medisch specialist is binnen dat cluster.

Medisch managers sturen samen met een zorgmanager op de medische zorgoperatie aan en zijn bevoegd om binnen de door de Raad van Bestuur gestelde kaders noodzakelijke beslissingen te nemen.

De medisch managers zijn verantwoordelijk voor de patiëntenzorg in een cluster, de hoofden in het cluster zijn functioneel aan hem verbonden. Zij worden bijgestaan en ondersteund door de zorgmanager. De zorgmanager is daarnaast verantwoordelijk voor alle cluster-overstijgende zorgaangelegenheden.

De managers van de stafdiensten zijn verantwoordelijk voor de aansturing van de staffunctionarissen. Er zijn 5 stafdiensten:

  • HRM
  • Facilitaire Zaken
  • Financiële Zaken
  • Zorgzaken
  • Kwaliteit & Expertise

Het Managementteam overlegt wekelijks onder voorzitterschap van de Raad van Bestuur.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback