Het Managementteam van het Ommelander Ziekenhuis is verantwoordelijk voor het vertalen van de strategie naar feitelijke uitvoering. In het managementteam zitten 3 medisch managers, 3 operationeel managers en 3 stafmanagers.

De medische zorg wordt binnen het Ommelander Ziekenhuis geleverd binnen 3 clusters:

  1. Acuut
  2. Snijdend
  3. Beschouwend 

Elk cluster wordt inhoudelijk aangestuurd door zowel een medisch manager (die naast manager ook inhoudelijk medisch specialist is binnen dat cluster) als een operationeel manager. Zij sturen beide op de medische zorgoperatie aan en zijn bevoegd om binnen de door de Raad van Bestuur gestelde kaders noodzakelijke beslissingen te nemen.

De managers van de stafdiensten zijn verantwoordelijk voor de aansturing van de staffunctionarissen. Er zijn 3 stafdiensten:

  • Finance & Control 
  • Personeel & Organisatie
  • ICT & Facilitair 

Het Managementteam overlegt wekelijks onder voorzitterschap van de Raad van Bestuur.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback