Ieder jaar verschijnt begin juni ons jaarverslag. In dit verslag vertelt de Raad van Bestuur over het beleid en de activiteiten in het afgelopen jaar. Daarnaast beschrijft de Raad van Commissarissen hoe zij haar toezichthoudende rol heeft uitgevoerd.

Jaarverslag bekijken?

Download één van onze jaarverslagen:

Jaarverantwoording in de zorg

Alle ziekenhuizen maken jaarverslagen. Deze jaarverslagen zijn voor iedereen te lezen. U kunt ze vinden op de website jaarverantwoordingzorg.nl. Hier staan ook de jaarverslagen van ons ziekenhuis.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback