Het Ommelander Ziekenhuis is van betekenis. Voor patiënten, voor medewerkers en voor de regio. Met ruim 1300 collega’s werken we dagelijks aan de best mogelijke zorg voor onze patiënten, de inwoners van Noord- en Oost-Groningen. We doen dat vanuit ons moderne ziekenhuis in Scheemda. Met de spoedeisende hulp, de (acute) verloskunde en een breed palet aan medisch specialistische basiszorg zijn wij hét ziekenhuis voor de regio. We werken daarbij nauw samen met het UMCG, verwijzers en andere zorgaanbieders uit de regio.

Ons motto is: Samen. De beste zorg. Dichtbij.

Samen

We maken ons samen met onze ketenpartners in de regio sterk voor de gezondheid van de inwoners van onze regio. Onze medewerkers werken multidisciplinair samen binnen en tussen kleinschalige teams. Er is één Ommelander Ziekenhuis met saamhorigheid, flexibiliteit en vernieuwingszin.

De beste zorg

Patiënten kunnen bij ons vertrouwen op goede, snelle en veilige zorg. We bieden persoonsgerichte zorg met zoveel mogelijk vaste gezichten voor de patiënt. We zijn respectvol en gastvrij als medewerker, organisatie en locatie. Maatwerk in behandeling en zorg is de norm, want elke persoon is uniek. Betrokken en bevlogen medewerkers en het bieden van de beste zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onze medewerkers zijn professionals die hun vak verstaan en regie hebben over hun eigen werkzaamheden.

Dichtbij

We staan dichtbij de inwoners van onze regio. We kennen de uitdagingen die in de regio spelen en de noden en wensen van de individuele patiënt. Patiëntparticipatie is de norm. We gebruiken innovaties en technologie om laagdrempelig in de thuissituatie beschikbaar te zijn. Door onder andere nauwe samenwerking met verwijzers is een fysiek bezoek aan het ziekenhuis steeds vaker niet nodig. En waar dit wel nodig is, kennen we korte of geen wachttijden.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback