Het Ommelander Ziekenhuis Groningen is hét ziekenhuis van Noord- en Oost-Groningen. Patiënten kunnen bij ons vertrouwen op goede, snelle en veilige zorg.

Het Ommelander Ziekenhuis is het ziekenhuis:

  • waar 24 uur per dag medewerkers voor u klaar staan als u hen nodig heeft
  • waar u zich begrepen en thuis voelt
  • waar u als patiënt graag terugkomt
  • waar u door uw huisarts als eerste naar verwezen wordt
  • waarvoor u kiest als het gaat om zorg voor uw naasten
  • waar u graag zou willen werken

Kernwaarden

Wij hebben de manier waarop wij willen werken met en voor onze patiënten samengevat in drie kernwaarden: Samen, Respectvol en Gastvrij.

Samen
Samenwerken vormt de basis van ons werk. Het belang van de patiënt staat hierbij voorop. We geven patiënten de regie en leveren maatwerk. We zien de patiënt en zijn of haar familie als partner.

Binnen het ziekenhuis geven we de samenwerking vorm door waar mogelijk te werken met multidisciplinaire teams, teams waarin deskundigen uit verschillende vakgebieden met elkaar overleggen en hun kennis delen. Dit kunnen artsen zijn maar ook verpleegkundigen of andere deskundigen, zoals voedingsspecialisten.

De samenwerking beperkt zich niet tot de muren van het ziekenhuis. Ook daarbuiten werken we samen. Zo werken onze specialisten nauw samen met de huisartsen, verloskundigen, verpleeghuizen, ambulancedienst en andere zorgverleners in de regio. Zo kunnen we de hele keten aan zorg overzien en kunnen we in overleg goed bepalen hoe en waar de patiënt het beste geholpen is. Dat is wat ons betreft als het enigszins kan in zijn of haar vertrouwde omgeving.

Respectvol
Een ziekenhuis waar we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden, dat willen we zijn. Dat geldt zeker niet alleen voor het behandelen van ziektes en aandoeningen. Het heeft ook alles te maken met respect. Voor ons is iedereen gelijk. Dat geldt voor patiënten, collega’s en alle andere betrokkenen bij ons ziekenhuis. We zijn daarom vriendelijk, behulpzaam, we houden ons aan onze afspraken en laten de ander in zijn waarde. En we merken dat wie goed doet, goed ontmoet. Op deze manier kunnen we een gelijkwaardige relatie opbouwen met iedereen die met ons te maken heeft.

Gastvrij
Iedereen is welkom bij ons. Of u nu patiënt, bezoeker, collega of verwijzer bent, we heten iedereen van harte welkom. We willen dat u zich bij ons thuis voelt. We maken ons daarom sterk voor een gastvrije toegang, directe contacten en korte wachttijden. Bij het binnenkomen in ons ziekenhuis merkt men het meteen. Er zijn gastvrouwen en –heren om bezoekers de weg te wijzen, het is er schoon en opgeruimd en onze informatie is duidelijk.

Dichtbij als het kan

Wij willen proberen onze zorg zo dicht mogelijk bij u in de buurt te leveren. Helaas is dat niet altijd mogelijk. Sommige ruimtes, apparatuur of specialisten zijn zo duur, groot of zeldzaam, dat ze alleen op een centrale plaats in de regio geplaatst kunnen worden. Zodat zoveel mogelijk mensen er gebruik van kunnen maken. Denk aan operatiekamers, spoedeisende hulp, beeldvormende apparatuur en Intensive Care. Deze zullen veelal bij de ziekenhuislocatie plaats moeten vinden.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback