Cardiologie is het specialisme dat zich bezighoudt met onderzoek, behandeling en begeleiding bij hart- en vaatziekten. Men noemt Cardiologie daarom ook wel ‘de hartafdeling’.

Gang van zaken bij Cardiologie
Uw huisarts of specialist verwijst u door naar de cardioloog. U maakt een afspraak op onze polikliniek Cardiologie.

Tijdens uw bezoek heeft u het samen met de cardioloog over uw klachten. Vaak krijgt u ook één of meerdere onderzoeken. Soms is het nodig om aanvullend onderzoek te verrichten. Bijvoorbeeld een echo, CT-scan of bloedafname. Het kan zijn dat u hiervoor een afspraak moet maken op een andere afdeling, bijvoorbeeld bij Medische Beeldvorming. Vaak krijgt u dan ook een nieuwe afspraak op de polikliniek Cardiologie, om de uitslag(en) te bespreken. De medisch secretaresse cardiologie helpt u bij het maken van uw afspraken.

Als de cardioloog weet wat er aan de hand is, bespreekt hij samen met u wat uw behandelopties zijn. Deze opties kunnen erg verschillen. U krijgt bijvoorbeeld bepaalde leefregels of medicatie voorgeschreven. Of u krijgt een poliklinische ingreep of een operatie. U kunt ook doorverwezen worden naar een specifieke polikliniek, zoals de hartfalenpolikliniek of hartrevalidatiepolikliniek. Hier krijgt u advies en begeleiding om uw gezondheid zo veel mogelijk te verbeteren.

Het is ook mogelijk dat u voor een speciale behandeling naar een ander ziekenhuis verwezen wordt. Het Ommelander Ziekenhuis maakt namelijk deel uit van HartNet Noord-Nederland.

HartNet Noord-Nederland

De samenwerkende ziekenhuizen binnen HartNet zijn: Martini Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis Groningen,  Treant Zorggroep, Universitair Medisch Centrum Groningen en Wilhelmina Ziekenhuis Assen.

Hartpatiënten in Groningen en Drenthe kunnen rekenen op de beste hartzorg. De samenwerkende cardiologen en huisartsen binnen HartNet zorgen daarvoor. Als het kan, krijgt u uw hartzorg zo dicht mogelijk bij huis. Als het nodig is, gebeurt een speciale behandeling soms iets verder weg. Zo krijgt u altijd de juiste zorg op de juiste plek. 

Lees hier meer over het samenwerkingsverband HartNet Noord-Nederland.

Folders

Voorlichting en advies

Aandoeningen en ziektebeelden

Onderzoeken en behandelingen

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback