Bij Cardiologie krijgt u met verschillende zorgverleners te maken. Hieronder leest u wat iemands functie en verantwoordelijkheid is.

De cardioloog

De cardioloog is een medisch specialist die zich bezig houdt met het vaststellen (diagnosticeren) en behandelen van hart- en vaatziekten. Men noemt de cardioloog ook wel ‘hartspecialist’. Hij ziet patiënten met problemen zoals hartritmestoornissen, hartspierafwijkingen, verkalking of vervetting van de aderen. Als een patiënt op spreekuur komt, dan doet de cardioloog eerst onderzoek. Op basis van de uitkomsten stelt hij een behandelplan op. Ook voert hij diverse behandelingen uit.

De hartfalenverpleegkundige

Dehartfalenverpleegkundige is een verpleegkundige die gespecialiseerd is in het begeleiden van mensen met hartfalen. Hij kijkt samen met u naar uw gezondheid en maakt een behandelplan. Hierin staat hoe u met hartfalen om kunt gaan. Ook krijgt u praktische informatie over uw ziekte en over leefregels. Of over uw medicijnen en het gebruik hiervan. Ook kunt u problemen die ontstaan door uw ziekte met de hartfalenverpleegkundige

De hartrevalidatieverpleegkundige

De hartrevalidatieverpleegkundige is een verpleegkundige die gespecialiseerd is in hart- en vaatziekten en hoe hiermee om te gaan. Als u behandeld bent voor bijvoorbeeld een hartinfarct, hartoperatie of dotterprocedure dan volgt daarna een periode van herstel. In deze periode kunnen veel vragen ontstaan. De hartrevalidatieverpleegkundige ziet u tijdens uw fase van revalideren. U krijgt praktische informatie over uw ziekte of over uw medicijnen. De hartrevalidatieverpleegkundige helpt u om al uw vragen te beantwoorden. En om uw leven weer zo goed mogelijk op te pakken.

De afdelingsverpleegkundige

De afdelingsverpleegkundige verzorgt patiënten die op de verpleegafdeling liggen. De werkzaamheden van de verpleegkundige bestaan vaak uit het verzorgen van wonden, het aanbrengen of verwisselen van infusen en het toedienen van medicatie. Ook vertelt de afdelingsverpleegkundige aan de cardioloog wat de recente klachten van de patiënt zijn. Soms voert de afdelingsverpleegkundige familiegesprekken. Tijdens deze gesprekken geeft hij informatie over bijvoorbeeld medicatie bij ontslag.

De medisch secretaresse cardiologie

De medisch secretaresse cardiologie ondersteunt de medewerkers van de polikliniek Cardiologie. Wanneer u aanvullend onderzoek of een vervolgafspraak nodig heeft, dan regelt de medisch secretaresse samen met u de afspraken. Als u belt met de polikliniek Cardiologie, staat de medisch secretaresse u te woord. Afhankelijk van uw vraag, overlegt de secretaresse met bijvoorbeeld de cardioloog. Vervolgens wordt u teruggebeld met een antwoord op uw vraag.

De hartfunctielaborant

De hartfunctielaborant werkt op de Functieafdeling. Hij verricht hier onderzoek naar het functioneren van het hart. Hij voert dit onderzoek uit voor de afdeling Cardiologie. Hij maakt onder andere ECG’s, echo’s en begeleidt fietstesten. Deze onderzoeken voert hij zelfstandig uit of in samenwerking met de cardioloog. De werkzaamheden van de hartfunctielaborant bestaan uit het voorbereiden van patiënten op het onderzoek, hen begeleiden tijdens het onderzoek en het rapporteren van de onderzoeksresultaten aan de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Bij de onderzoeken werkt de hartfunctielaborant met diverse apparatuur, zoals een elektrocardiograaf (ECG) of een fiets waarmee een inspanningstest gedaan kan worden.

De hartkatheterisatielaborant

De hartkatheterisatielaborant werkt samen met de cardioloog tijdens een hartkatheterisatie of tijdens het implanteren van een pacemaker. Hij heeft een grote rol in de begeleiding en voorbereiding van patiënten op hun behandeling. Hij coördineert de zorg rondom de patiënt en assisteert bij de ingreep. Hierbij werkt hij nauw samen met de cardioloog.

De pacemakertechnicus of ICD-technicus

Als u een pacemaker of (Implanteerbare Cardioverter Defirillator) heeft, dan moet dit apparaatje regelmatig gecontroleerd worden. De pacemakertechnicus of ICD-technicus voert de controles in samenwerking met de cardioloog uit. De technicus controleert dan of het apparaatje goed werkt en of de instellingen juist zijn. Zo nodig past hij de instellingen aan. Ook controleert hij de batterij.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback