Op de Functieafdeling doen we onderzoek naar de functie van organen. Er vinden ongeveer 40 tot 50 verschillende soorten functieonderzoek plaats. Het betreft vooral:

  • onderzoek naar de functie van uw hart (hartfunctieonderzoek);
  • onderzoek naar de functie van uw longen (longfunctieonderzoek);
  • onderzoek naar hoe u slaapt (slaaponderzoek);
  • onderzoek naar de functie van uw bloedvaten (vaatonderzoek);
  • onderzoek naar uw hersenen en spieren (hersen-, zenuw- en spieronderzoek).  

Meestal verrichten gespecialiseerde laboranten het onderzoek. Soms doen zij dit samen met een medisch specialist. Tijdens de onderzoeken gebruiken de laboranten moderne apparatuur.

Gang van zaken op de Functieafdeling


Een arts vraagt een onderzoek voor u aan

Als u een functieonderzoek krijgt, vraagt uw behandelend arts deze voor u aan. Denk aan de cardioloog, longarts, vaatchirurg of neuroloog. Bepaalde onderzoeken kunnen ook rechtstreeks door uw huisarts aangevraagd worden.  Het doel van het aangevraagde onderzoek is om een mogelijke oorzaak voor uw klacht(en) te vinden. Of om oorzaken juist uit te sluiten. Met behulp van de uitslag kan uw arts vaak uitspraken doen over uw eventuele aandoening en een geschikte behandeling.

Een afspraak maken op de Functieafdeling

Op de Functieafdeling onderzoeken we zowel klinische (op de verpleegafdeling opgenomen) als poliklinische patiënten (op afspraak, op de polikliniek).

Patiënt op de verpleegafdeling
Bent u op de verpleegafdeling opgenomen en heeft u een functieonderzoek nodig? Vaak begeleidt een verpleegkundige u dan naar de Functieafdeling.

Patiënt op de polikliniek
Krijgt u tijdens uw afspraak op de polikliniek te horen dat u een functieonderzoek nodig heeft? De medisch secretaresse van de betreffende poli of van de Functieafdeling zal dan samen met u een afspraak regelen.

De uitslag van het onderzoek 

Uw behandelend arts vertelt u altijd de resultaten van uw onderzoek. Dit gebeurt niet op de Functieafdeling na afloop van het onderzoek. De arts vertelt u dit op een ander tijdstip op de verpleegafdeling of op de polikliniek.