Op de Functieafdeling krijgt u met verschillende zorgverleners te maken. Hieronder leest u wat iemands functie en verantwoordelijkheid is.

De hartfunctielaborant

De hartfunctielaborant verricht hartfunctieonderzoek. Dit is onderzoek naar het functioneren van het hart. Hij bereidt patiënten voor op, en begeleidt hen tijdens hun onderzoek. Na afloop verwerkt hij de resultaten van het onderzoek in de computer. Hierdoor kan de cardioloog het onderzoek beoordelen. De hartfunctielaborant werkt vaak zelfstandig. Voorbeelden van hartfunctieonderzoek zijn een fietstest en een echografie.

De pacemakertechnicus/ICD-technicus

De pacemaker-/ICD-technicus heeft speciale kennis van ritmestoornissen en pacemaker/ICD-therapie. Vaak heeft hij een achtergrond als hartfunctielaborant. De technicus controleert pacemakers en ICD’s. Ook kijkt hij of de patiënt hartritmestoornissen heeft gehad. Eventueel stelt hij de instellingen van de pacemaker of ICD bij. Na afloop verwerkt hij de resultaten in de computer. Hierdoor kan de cardioloog het onderzoek en de bevindingen beoordelen.

De ECG-laborant/doktersassistent

De ECG-laborant/doktersassistent houdt zich bezig met diagnostische onderzoeken. Dit zijn onderzoeken om informatie te verzamelen. Deze informatie heeft een arts nodig om een diagnose te kunnen stellen. Voorbeelden van diagnostisch onderzoek zijn een ECG (hartfilmpje), allergietest, controle op Tuberculose, langdurige ECG-registratie (holteronderzoek) en bloeddrukmeting. De doktersassistent zorgt ervoor dat het onderzoek goed wordt uitgevoerd. Ook geeft hij voorlichting aan patiënten en begeleidt hij hen tijdens het onderzoek. Na afloop verwerkt hij de resultaten in de computer. Hierdoor kan de medisch specialist het onderzoek beoordelen.

De longfunctieanalist

Een longfunctieanalist verricht longfunctieonderzoek. Dit zijn metingen en onderzoeken naar het functioneren van uw longen en luchtwegen. Ook voert hij slaaponderzoeken uit. De longfunctieanalist houdt zich voornamelijk bezig met diagnostische onderzoeken. Dit zijn onderzoeken om informatie te verzamelen. Deze informatie heeft een arts nodig om een diagnose te kunnen stellen. De longfunctielaborant zorgt ervoor dat de onderzoeken goed worden uitgevoerd. Ook geeft hij voorlichting aan patiënten en begeleidt hij hen tijdens het onderzoek. Na afloop verwerkt hij de resultaten in de computer. Hierdoor kan de medisch specialist, zoals de longarts, een diagnose stellen.

De vaatlaborant

Een vaatlaborant verricht vaatonderzoek. Dit is onderzoek naar de werking van de bloedvaten. Vaatonderzoek kan eventuele vaatproblematiek aantonen of uitsluiten. De vaatlaborant houdt zich voornamelijk bezig met diagnostische onderzoeken. Dit zijn onderzoeken om informatie te verzamelen. Deze informatie heeft een arts nodig om een diagnose te kunnen stellen. Ook assisteert hij bij behandelingen van spataders. Daarnaast geeft de laborant voorlichting aan patiënten en begeleidt hij hen tijdens het onderzoek. Na afloop verwerkt hij de resultaten in de computer. Hierdoor kan de medisch specialist het onderzoek beoordelen. 

De laborant Klinisch Neurofysiologie (KNF-laborant) 

De KNF-laborant is opgeleid in het vakgebied van de Klinische Neurofysiologie. Hij werkt vaak samen met de neuroloog. De laborant helpt de neuroloog om een diagnose te stellen bij neurologische klachten en aandoeningen. Dit doen zij door de hersenfunctie en de werking van de zenuwen, spieren en bloedvaten te onderzoeken. Hiervoor gebruiken zij geavanceerde apparatuur. De KNF-laborant onderzoekt verschillende patiënten, bijvoorbeeld epilepsiepatiënten, patiënten met dementie of patiënten die een beroerte hebben gehad. Met de apparatuur maakt hij bijvoorbeeld grafieken van de hersenactiviteit (EEG’s). Na het onderzoek verwerkt hij de resultaten in de computer. Hierdoor kan de neuroloog een diagnose stellen. 

De medisch secretaresse van de Functieafdeling 

De medisch secretaresse ondersteunt de medewerkers van de Functieafdeling. Wanneer u een functieonderzoek nodig heeft, dan regelt de medisch secretaresse meestal schriftelijk uw afspraak. Als u belt met de Functieafdeling, staat de medisch secretaresse u te woord. U kunt met uw vragen altijd bij haar terecht.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback