Bij een CT-scan van het hart wordt het hart en kransslagaders gedetailleerd zichtbaar gemaakt met behulp van een röntgentoestel en een computer. Er wordt gekeken of er aderverkalkingen (calcium) in de kransslagaders van het hart aanwezig zijn.
Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Medische Beeldvorming.

De CT-scan wordt uitgevoerd door een MBB-er (radiodiagnostisch laborant).

Voor dit CT-onderzoek mag u twaalf uur voor het onderzoek geen koffie, thee, cola, energiedrank of andere cafeïne-houdende dranken nuttigen.

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de balie van de afdeling Medische Beeldvorming. Een medewerker van de afdeling vraagt u plaats te nemen in de wachtruimte. De MBB-er haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar een kleedruimte bij de onderzoekkamer. De MBB-er vertelt u welke kledingstukken u in verband met het onderzoek moet uitdoen.

Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoektafel, die in de grote, ronde opening van het CT-toestel wordt geschoven.
De MBB-er plakt 4 plakkers op uw borst om het hartritme tijdens het onderzoek te kunnen volgen.
Gedurende het onderzoek schuift de onderzoektafel een paar keer heen en weer en u krijgt van de MBB-er een ademinstructie.

Als het onderzoek klaar is, haalt de MBB-er de plakkers van uw borst.

Het onderzoek is niet pijnlijk en duurt ongeveer 10 minuten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd met zo min mogelijk röntgenstraling als nodig is voor kwalitatief goede opnamen.
Uw behandelend arts en de radioloog wegen het eventuele nadeel van de röntgenstraling af tegen de informatie die het onderzoek kan opleveren.

U kunt na het onderzoek op eigen gelegenheid naar huis.
U mag weer eten en drinken zoals u gewend bent.

Wij werken mee aan het opleiden van nieuwe MBB-ers (MBRT-stagiaires). Als u er bezwaar tegen heeft dat een MBRT-stagiaire het onderzoek uitvoert, laat u ons dat dan gerust weten.

De uitslag van de CT-scan krijgt u van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Als u zwanger bent of zou kunnen zijn, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met uw behandelend arts om te vragen of het onderzoek kan doorgaan of moet worden uitgesteld.

  • In verband met de maximaal toegestane belasting van het röntgentoestel kan het lichaamsgewicht van de patiënt een technische beperking zijn. Indien u zwaarder bent dan 200 kg, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de afdeling Medische Beeldvorming. 
  • Bij verhindering verzoeken wij u tijdig contact met ons op te nemen. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u. 
  • Uw eventuele medicijnen kunt u blijven innemen zoals u gewend bent. 
  • Neem altijd een geldig identiteitsbewijs en uw zorgpas mee naar het ziekenhuis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Medische Beeldvorming via het algemene telefoonnummer.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback