Op de Spoedeisende Hulp (SEH) worden patiënten behandeld die met spoed medische hulp nodig hebben.

Op deze afdeling zijn altijd gespecialiseerde SEH-verpleegkundigen, een SEH–arts KNMG / internist acute geneeskunde en een arts-assistent aanwezig. Deze laatste doet het eerste onderzoek bij de patiënt en overlegt daarna met de specialist.

Afhankelijk van de situatie gaat de patiënt na onderzoek en behandeling weer naar huis (met eventueel een polikliniekafspraak en leefregels voor thuis) of hij wordt opgenomen in het ziekenhuis.

Wie komen er op de Spoedeisende Hulp?

Op de Spoedeisende Hulp komen patiënten:

  • van alle leeftijden
  • met allerlei symptomen, klachten en letsels waarbij nog geen diagnose is gesteld
  • binnen 24 uur na een ongeval of plotselinge verergering van klachten op eigen initiatief
  • die door de huisarts zijn verwezen
  • die door andere ziekenhuizen/instellingen zijn verwezen
  • die door de ambulance worden gebracht

Handige info over zorg na bezoek aan de Spoedeisende Hulp

Op de website van SEH Zorg vindt u informatie over verschillende aandoeningen die veel voorkomen op de Spoedeisende Hulp (SEH). Zo kunt u na uw bezoek aan de SEH thuis alles rustig nalezen.

Folders

Algemeen

Chirurgie

Functieafdeling

Interne geneeskunde

KNO

Logopedie

Longgeneeskunde

Maatschappelijk werk

Medische beeldvorming

Neurologie

Spoedeisende zorg

Wachten op de Spoedeisende Hulp

Op de spoedeisende hulp kunt u niet op afspraak komen. Het kan dus zijn dat er een wachttijd ontstaat als veel patiënten zich tegelijk melden. Lees meer over de gang van zaken op de Spoedeisende Hulp (SEH).

In de downloads hieronder ziet u op een overzichtelijke manier hoe de SEH werkt en wat de kleuren uit het triagesysteem betekenen:

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback