U bent op de afdeling Spoedeisende Hulp van het Ommelander Ziekenhuis Groningen. In deze folder krijgt u informatie over de algemene gang van zaken op de afdeling.

Zojuist hebt u contact gehad met een triageverpleegkundige van de Spoedeisende Hulp (SEH). Met hem of haar hebt u gesproken over de reden van uw bezoek.

Op de Spoedeisende Hulp van het Ommelander Ziekenhuis wordt gewerkt met het triagesysteem. Triage houdt in dat een patiënt bij binnenkomst binnen een aantal minuten gezien wordt door een triageverpleegkundige. Deze verpleegkundige beoordeelt de ernst van de klachten en bepaalt daarmee tevens de urgentie. Ook vertelt de triageverpleegkundige wat de maximale wachttijd is.

U wordt op basis van uw klachten ingedeeld in een groep. Elke groep heeft een andere kleur met daaraan gekoppeld een wachttijd.

Dit triagesysteem heeft voordelen waardoor wij u beter van dienst kunnen zijn;

  • U wordt heel snel gezien.
  • Er kan eventueel al pijnstilling worden gegeven.
  • Er is meer duidelijkheid omtrent de wachttijden.
  • De triageverpleegkundige is uw aanspreekpunt voor alle vragen gedurende de tijd dat u moet wachten.

Het doel van de triage is de doorstroom van spoedpatiënten te verbeteren, maar geeft geen garantie dat de wachttijd korter is. De mogelijke oorzaken van een langere wachttijd kunt u lezen op het digitale screen in de wachtkamer.

Een patiënt met een breuk (fractuur) wordt soms geholpen op een andere afdeling. Dit kan betekenen dat deze patiënt eerder wordt opgeroepen dan een andere patiënt in de wachtruimte.

Onderstaande kleuren zijn gekoppeld aan een wachttijd.

Rood:      de patiënt wordt direct geholpen
Oranje:   de patiënt wordt binnen 10 minuten gezien
Geel:       de patiënt wordt binnen een uur gezien
Groen:    de patiënt wordt binnen 2 uur gezien
Blauw:    de patiënt wordt binnen 4 uur gezien

Het kan voorkomen, dat door deze manier van werken, een patiënt die na u komt, toch eerder geholpen wordt. Als een kind en een volwassene dezelfde kleurcode hebben, dan wordt het kind als eerste geholpen.

Als u tijdens het wachten iets wilt eten of drinken, overlegt u dit dan eerst met de triage-verpleegkundige. Het kan namelijk zijn dat er bij u bepaalde onderzoeken plaatsvinden, waarbij er niets gegeten of gedronken mag worden.

Als u woont of werkt op een bedrijf met levende varkens, mestkuikens of mestkalveren, vertelt u dit dan aan de triageverpleegkundige. Maar ook wanneer u het afgelopen jaar opgenomen bent geweest in een buitenlandse zorginstelling. In deze gevallen is het mogelijk dat u de bacterie MRSA bij u draagt.

Wij nemen dan tijdens uw verblijf op de afdeling uit voorzorg een aantal beschermende maatregelen.

Hebt u een infectie met een resistente bacterie gehad, zoals bijvoorbeeld BRMO of ESBL, dan horen wij dat ook graag van u.

Het tarief voor een behandeling op de afdeling Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis, is in het algemeen hoger dan het tarief voor dezelfde behandeling door een huisarts.

De kosten voor een bezoek aan onze afdeling Spoedeisende Hulp worden vergoed vanuit de basiszorgverzekering.

Het kan zijn dat u eerst uw eigen risico moet aanspreken voor deze kosten.

Voor een behandeling op de afdeling, mag er maximaal 1 persoon mee de behandelruimte in.
Er kunnen zich situaties voordoen waarbij er geen begeleiders mee kunnen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er röntgenstraling wordt gebruikt of als er een intensieve behandeling moet plaatsvinden.

Op de Spoedeisende Hulp werken specialisten / arts-assistenten en gespecialiseerde verpleegkundige nauw samen. Ze zorgen voor de eerste opvang en verzamelen zoveel mogelijk gegevens ter voorbereiding op het onderzoek en mogelijke behandeling door de specialist.

Soms is het eenvoudig vast te stellen wat er met u aan de hand is. Dan kunt u snel geholpen worden. Soms moeten echter verschillende onderzoeken verricht worden om een diagnose te kunnen stellen. Meestal worden verschillende onderzoeken door verschillende artsen gedaan. Deze artsen moeten met elkaar overleggen over uw situatie. Hierdoor kan het langer duren voordat duidelijk is wat de oorzaak van uw klachten is.

Wanneer er duidelijkheid is over uw situatie, dan wordt u door de arts en de verpleegkundige op de hoogte gebracht hoe de verdere behandeling er uit zal zien.

Het kan zijn dat u in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Het kan ook zo zijn dat u na behandeling op de Spoedeisende Hulp weer naar huis kunt.

Eventueel wordt er nog een controle-afspraak gemaakt op de polikliniek of u krijgt een verwijzing naar uw huisarts.

Uw huisarts ontvangt van ons een brief over uw bezoek aan de Spoedeisende Hulp.

  • Wilt u op de Spoedeisende Hulp het geluid van uw mobiele telefoon uitzetten?

  • In de wachtkamer en in de centrale hal kunt u bellen met uw mobiele telefoon.

  • Tijdens het wachten in de wachtkamer is de triageverpleegkundige uw vaste aanspreekpersoon.

  • Mocht u na een bezoek aan de Spoedeisende Hulp niet tevreden zijn, dan kunt u dit kenbaar maken via een ervaringenkaart of via het digitale patiënttevredenheidsonderzoek van de Spoedeisende Hulp.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback