Bij een CT-scan worden de inwendige organen gedetailleerd zichtbaar gemaakt met behulp van een röntgentoestel en een computer. De CT-scan vindt plaats op de afdeling Medische Beeldvorming van het Ommelander Ziekenhuis Groningen.

De CT-scan wordt uitgevoerd door een MBB-er (radiodiagnostisch laborant).

Tenzij u een vochtbeperkt dieet heeft, raden wij u aan de dag voor het onderzoek voldoende (1,5 tot 2 liter) te drinken.
Op de dag van de CT-scan mag u 3 uur voorafgaand aan het onderzoek niets meer eten, snoepen of roken. U mag nog wel water drinken. Het laatste uur voorafgaand aan het onderzoek mag u ook niets meer drinken.

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de balie van de afdeling Medische Beeldvorming. Een medewerker van de afdeling vraagt u plaats te nemen in de wachtruimte. De MBB-er haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar een kleedruimte bij de onderzoekkamer. De MBB-er vertelt u welke kledingstukken u in verband met de scan moet uitdoen.

Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoektafel, die in de grote, ronde opening van het CT-toestel wordt geschoven.

U krijgt voorafgaand aan de CT-scan een infuus in uw arm waardoor een contrastvloeistof wordt toegediend. Deze vloeistof, die ervoor zorgt dat bepaalde delen van het lichaam beter zichtbaar worden, kan de volgende kortdurende bijwerkingen geven: 

  • Een vieze smaak in de mond; 
  • Een warm gevoel in het lichaam en/of;
  • Een warm gevoel rond de plasbuis waardoor het lijkt alsof u in uw broek plast.

Gedurende het onderzoek schuift de onderzoektafel een paar keer heen en weer en u krijgt van de MBB-er, indien nodig, een ademinstructie. De CT-scan is niet pijnlijk en duurt ongeveer 10-30 minuten. Dit is afhankelijk van het te onderzoeken lichaamsdeel en de vraagstelling.

Bij de contrastinjectie in een ader in uw arm wordt een jodiumhoudende contrastvloeistof toegediend om het betreffende lichaamsdeel goed te kunnen beoordelen. In verreweg de meeste gevallen verloopt dit zonder problemen.

In een zeer klein aantal gevallen komt een deel van de vloeistof buiten het bloedvat terecht. Dit heeft normaliter geen ernstige gevolgen.

Bij een zeer klein aantal patiënten treedt een allergische reactie op de contrastvloeistof op, die meestal bestaat uit niezen of het ontstaan van galbulten. Meestal is hiervoor geen verdere behandeling nodig.
Als u eerder last heeft gehad van contrastallergie, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling Medische Beeldvorming.

Jodiumhoudende contrastmiddelen kunnen belastend zijn voor uw nieren. Door middel van bloedonderzoek is gekeken of uw nieren goed werken. Indien er een verminderde nierfunctie is zullen er maatregelen worden genomen.

De CT-scan wordt uitgevoerd met zo min mogelijk röntgenstraling als nodig is voor kwalitatief goede opnamen.
Uw behandelend arts en de radioloog wegen het eventuele nadeel van de röntgenstraling af tegen de informatie die het onderzoek kan opleveren.

U kunt na het onderzoek op eigen gelegenheid naar huis.
Na het onderzoek mag u alles weer eten en drinken.
Wij adviseren u tot 2 dagen na het onderzoek extra te drinken om te zorgen dat u de contrastvloeistof sneller uitplast.

Wij werken mee aan het opleiden van nieuwe MBB-ers (MBRT-stagiaires). Als u er bezwaar tegen heeft dat een MBRT-stagiaire het onderzoek uitvoert, laat u ons dat dan gerust weten.

De uitslag van de CT-scan krijgt u van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Als u zwanger bent of zou kunnen zijn, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met uw behandelend arts om te vragen of het onderzoek kan doorgaan of moet worden uitgesteld.

  • Als u bekend bent met contrastallergie, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling Medische Beeldvorming. 
  • In verband met de maximale toegestane belasting van het röntgentoestel kan het lichaamsgewicht van de patiënt een technische beperking zijn. Indien u zwaarder bent dan 200 kg, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de afdeling Medische Beeldvorming.
  • Bij verhindering verzoeken wij u tijdig contact met ons op te nemen. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u. 
  • Uw eventuele medicijnen kunt u blijven innemen zoals u gewend bent.
  • Neem altijd een geldig identiteitsbewijs en uw zorgpas mee naar het ziekenhuis.

Voor meer informatie over een CT-scan met contrastvloeistof kunt u contact opnemen met de afdeling Medische Beeldvorming van het Ommelander Ziekenhuis via het algemene telefoonnummer: 088 – 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback