Het Ommelander Ziekenhuis Groningen is het ziekenhuis van Noord- en Oost-Groningen. Wij bieden 7x24 uur basiszorg. 

Aantal patiënten per jaar

Jaarlijks hebben wij ongeveer 88.000 eerste polikliniekbezoeken en 130.000 herhalingsbezoeken. Rond de 13.000 mensen worden per jaar opgenomen. Daarnaast komen er zo’n 15.000 mensen naar het ziekenhuis voor een vorm van dagbehandeling. Ruim 1200 medewerkers en ruim 100 medisch specialisten geven zorg aan onze patiënten.

Locaties

Samen met medewerkers én verwijzers maken we ons als ziekenhuis sterk voor toegankelijke zorg voor de inwoners van de regio. We bieden zorg graag zo dicht mogelijk bij de patiënt. Naar het ziekenhuis als het moet, dichtbij als het kan. We volgen daarbij de behoefte van onze patiënten en spelen daarop in. Zo kunnen patiënten in de regio van Delfzijl voor bepaalde zorg terecht in het Servicepunt Delfzijl. Ook houden we sommige spreekuren in het UMCG in Groningen voor patiënten die onder behandeling staan van het Ommelander Ziekenhuis.

Meer informatie

Lees meer over:

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback