Binnen het specialisme Ouder Kind Zorg begeleiden wij aanstaande ouders tijdens de zwangerschap en bevalling. Vervolgens nemen we samen de zorg op ons voor uw pasgeboren of opgroeiende kind. Uw gezin staat centraal in de zorg die wij bieden. De specialismen Gynaecologie/verloskunde, Neonatologie (de zorg voor te vroeg of zieke pasgeborenen) en Kindergeneeskunde werken hierbij intensief samen. Hier vindt u informatie over zwangerschap, bevallen en (pasgeboren) baby’s. We hebben een apart websitedeel met informatie over Kindergeneeskunde.

Foto links: (een deel van) de klinisch verloskundigen. Foto rechts: de gynaecologen.
Klik op een foto voor een vergroting.

Gezinsgerichte zorg

Uw gezin staat centraal in de zorg die wij bieden, want vader of moeder worden doe je niet alleen. Samen met jullie bespreken we wat jullie nodig hebben en maken we afspraken met elkaar over hoe wij de zorg met elkaar (ver)delen. Lees meer over gezinsgerichte zorg.

Lees informatie over:

Als u tijdens uw zwangerschap een grotere kans heeft op complicaties, dan komt u regelmatig voor controle in ons ziekenhuis. De klinisch verloskundige en/of de gynaecoloog voert deze zwangerschapscontroles uit.

Groepsconsulten voor zwangere vrouwen

Naast de bestaande reguliere zwangerschapscontroles bieden wij u (rond de 30e week van uw zwangerschap) een groepsconsult aan. Tijdens dit consult hebben we het over de bevalling. Door hier in een groep over te praten kunt u van de vragen en ervaringen van iemand anders leren. Lees hier meer.

20-weken-echo (door VITA)

Als u een 20-weken-echo wilt laten verrichten, kan dit op sommige dagen ook in ons ziekenhuis. Hier houdt VITA, verloskundig centrum Groningen, dan een echospreekuur. Lees hier meer.

Ommelander VSV

Het Ommelander Ziekenhuis is aangesloten bij het Ommelander Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV). In het Ommelander VSV werken het Ommelander Ziekenhuis, verloskundigenpraktijken en kraamzorgorganisaties samen om jou de beste zorg te bieden tijdens je zwangerschap, de bevalling en de kraamtijd. 

Wil je meer weten? Kijk dan op de website van het Ommelander VSV.

U heeft geen medische reden nodig om in het ziekenhuis te bevallen. Als u op eigen verzoek in het ziekenhuis bevalt, begeleidt uw eigen verloskundige de bevalling. Bent u zwanger en onder controle van een gynaecoloog? Dan heeft u een medische indicatie en moét u in het ziekenhuis bevallen. Lees meer over bevallen in het Ommelander Ziekenhuis.

Het kan zijn dat uw pasgeboren kindje in de couveuse moet liggen. In de couveuse liggen niet alleen te vroeg geboren baby's. Ook om andere redenen kan een kindje in een couveuse moeten verblijven. Lees meer over couveusezorg.

Als bekend is wanneer jullie ontslagen worden, kunt u de kraamzorgorganisatie bellen. Zij nemen de zorg thuis over. Binnen ons ziekenhuis is een zogenoemde 'warme overdracht' naar de kraamzorg ook mogelijk. Dit houdt in dat de kraamverzorgende (als u dit wenst) naar de afdeling toekomt en al in het ziekenhuis de zorg overneemt van de verpleegkundige. Verder moet u binnen 3 werkdagen na de geboorte van uw kindje geboorteaangifte doen bij de gemeente Oldambt. Lees hier meer over deze onderwerpen.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback