Wat is chirurgie?

Chirurgie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met het chirurgisch behandelen van patiënten. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het operatief behandelen van verwondingen, breuken, infecties of tumoren. De letterlijke vertaling van het Griekse woord chirurgie is ‘handwerk.’ De chirurg voert de meeste operaties immers met de hand uit. 

Belangrijkste aandoeningen bij chirurgie

De belangrijkste aandoeningen en ziektebeelden die onder de verantwoordelijkheid van het specialisme vallen zijn:

 • Darmkanker

 • Borstkanker

 • Vaatlijden

 • Letsels van botten (botbreuken) en pezen

 • Buikwandbreuk/liesbreuk

 • Spataderen

 • Galstenen

 • Aambeien

 • Handaandoeningen

We hebben een apart websitedeel met informatie over Oncologie (kanker).

Chirurgie in het Ommelander Ziekenhuis

In het Ommelander Ziekenhuis biedt goede en veilige chirurgische zorg voor patiënten in de regio Noord- en Oost-Groningen. Iedereen is welkom op onze afdeling chirurgie. Wij zijn uitstekend bereikbaar en hebben relatief korte wachttijden.

Binnen ons ziekenhuis staat de kwaliteit van onze zorg voorop. Door toenemende innovatie in ons vakgebied, en dankzij de intensieve samenwerking met andere zorgverleners in de regio Groningen, kunnen wij de beste zorgverlening op het gebied van chirurgie garanderen. Zo zijn er steeds meer operatiemethoden mogelijk en zijn ze steeds minder belastend voor patiënten.

Een bezoek aan de polikliniek chirurgie

Wilt u een afspraak maken met één van onze specialisten op de polikliniek chirurgie? Dan heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. Lees voor uw bezoek aan onze polikliniek de folder ‘Uw bezoek aan de polikliniek’ door. Neem altijd een geldig legitimatiebewijs en een overzicht van de medicatie die u gebruikt mee naar de afspraak. Tijdens de afspraak zal de chirurgisch specialist de oorzaak van uw klachten proberen te achterhalen. Het kan zijn dat hiervoor aanvullend onderzoek nodig is.

Is de oorzaak eenmaal duidelijk, dan kan krijgt u een voorstel voor een behandeling. Dit kan zijn:

 • Een dagbehandeling – een onderzoek of ingreep waarna u dezelfde dag weer naar huis kunt;

 • Een opname – het kan zijn dat u voor uw behandeling één of meerdere nachten in ons ziekenhuis moet worden opgenomen.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback