Oncologie richt zich op het onderzoeken en behandelen van kanker. U wordt door uw huisarts verwezen naar een medisch specialist in het Ommelander Ziekenhuis. Kanker is een ziekte die veel onzekerheid en emotie met zich meebrengt. Wij begrijpen dat voor u en uw naasten niet alleen goede medische zorg belangrijk is, maar ook een prettige begeleiding en goede ondersteuning. In het Ommelander Ziekenhuis werken verschillende afdelingen intensief samen om u zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens de diagnose en behandeling. Afhankelijk van uw klachten, wordt u naar de medisch specialist verwezen die gespecialiseerd is in uw klachten. Bij de verdenking op:

  • borstkanker gaat u naar de chirurg.
  • een tumor in het maagdarmkanaal, alvleesklier of lever gaat u naar de MDL-arts of internist.
  • longkanker gaat u naar de longarts.
  • kanker van de prostaat, blaas of nieren gaat u naar de uroloog.
  • kanker aan de eierstokken, baarmoeder(hals) of vulva gaat u naar de gynaecoloog.
  • kanker aan de endocriene organen zoals b.v. de schildklier gaat u naar de internist.
  • huidkanker gaat u naar de dermatoloog.
  • kanker in het hoofd-halsgebied gaat u naar de KNO-arts of kaakchirurg.
  • tumoren in het brein gaat u naar de neuroloog.
  • leukemie of een lymfoom gaat u naar de hematoloog.

Zorg voor mensen met kanker — Samenwerking in de regio

Als er daadwerkelijk kanker wordt vastgesteld wordt er besloten of de behandeling kan plaatsvinden in het Ommelander Ziekenhuis of in een ander centrum. Daarvoor hebben wij goede contacten en werken wij intensief samen met partners in de regio zoals het UMCG. We zijn aangesloten bij diverse regionale netwerken, zoals bijvoorbeeld het PCNN (Prostaatcentrum Noord-Nederland).

Medische oncologie

Als er een behandeling met medicijnen nodig is (zoals chemotherapie, immuuntherapie, doelgerichte behandeling of hormoontherapie) kan dat in veel gevallen in het Ommelander Ziekenhuis bij de medische oncologie. Hier werken 2 medisch oncologen en er is een speciale dagbehandeling voor het toedienen van chemotherapie en andere medicijnen via het infuus. Als dit via infuus moet dan vindt dat plaats op de dagbehandeling. Er zijn verpleegkundig specialisten die zich toeleggen op de begeleiding tijdens chemotherapie en immuuntherapie (verpleegkundig specialist oncologie). Deze verpleegkundige is gespecialiseerd in de zorg voor mensen met kanker. De verpleedkundig specialist oncologie heeft eigen spreekuren en werkt nauw samen met uw oncoloog. Zij geeft u uitgebreide informatie over de behandeling en de gevolgen hiervan op uw dagelijkse leven. Tevens kunt u bij haar terecht voor uw vragen en begeleiding tijdens de behandelperiode. Juist in deze onzekere tijd kan de informatie, het advies of de ondersteuning u helpen. Natuurlijk zijn uw partner, familieleden of andere nauw betrokkenen welkom om mee te komen. De verpleegkundig specialist oncologie is ook telefonisch of per e-mail medischeoncologie@ozg.nl bereikbaar.

Ook heeft de verpleegkundig specialist oncologie een coördinerende rol in het gehele traject en probeert zij voor u alles zo goed mogelijk te organiseren. Indien uw vragen of problemen niet door de verpleegkundig specialist oncologie beantwoord of verholpen kunnen worden, kan zij u doorverwijzen naar de hiervoor gespecialiseerde zorgverleners zoals een diëtist, psycholoog of maatschappelijk werker. Mocht u vragen hebben over patiëntenverenigingen, hulpmiddelen of vergoedingen dan kunt u de verpleegkundig specialist oncologie raadplegen.

Mammacare

We hebben een aparte pagina over borstkankerzorg.

In ons ziekenhuis werken de oncologisch chirurgen en medisch oncologen samen met verpleegkundig specialisten en verpleegkundig consulenten die betrokken zijn bij de begeleiding rondom de diagnostiek en follow-up van borstkanker (mammacare). 

Coloncare

In ons ziekenhuis werken de oncologisch chirurgen samen met verpleegkundig specialisten en verpleegkundig consulenten die betrokken zijn bij de begeleiding rondom de diagnostiek en follow-up van darmkanker (coloncare). 

Soms is het noodzakelijk om bij darmkanker een stoma aan te leggen. We hebben een aparte pagina over stomazorg.

Longstraat

We hebben een aparte pagina over longkanker

Hematologie

We hebben een aparte pagina over hematologie.

Bestraling

Indien er bestraling nodig is werken wij samen met de afdeling radiotherapie van het
UMCG.

Palliatief team

In het Ommelander Ziekenhuis willen we dat iedereen met een ongeneeslijke ziekte optimale zorg krijgt. Om deze zorg zo goed mogelijk te kunnen leveren, kunnen de zorgverleners de hulp inroepen van het palliatief team. Dit team bestaat uit artsen en verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Het palliatief team geeft adviezen aan uw arts en hoofdbehandelaar, het team neemt daarbij niet de behandeling over. 

Folder Registratie van kanker

De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) is een landelijke databank met betrouwbare gegevens van alle patiënten met kanker. Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) beheert deze databank. In de folder Registratie van kanker leest u waarom gegevens over kanker worden vastgelegd. Hierin staat ook beschreven wat de rechten zijn van patiënten en de voorwaarden en plichten van IKNL voor het beheer van deze gegevens.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback