Bij Infectiepreventie werken verschillende medewerkers. Hieronder leest u wat iemands functie en verantwoordelijkheid is.

De deskundige infectiepreventie

De deskundige infectiepreventie werkt als deskundige op het gebied van het voorkomen, opsporen en bestrijden van ziekenhuisinfecties. Hij adviseert medewerkers van het ziekenhuis over de richtlijnen en maatregelen die van belang zijn om zowel infecties bij patiënten te voorkomen, als om de medewerkers te beschermen. Om inzicht te krijgen in hoe vaak infecties voorkomen en wat het effect is van de genomen maatregelen, verzamelt de deskundige infectiepreventie gegevens. Ook doet hij onderzoek en schrijft hij rapportages. Hij werkt hierbij nauw samen met de arts-microbioloog.

De arts-microbioloog

De arts-microbioloog is specialist op het gebied van Medische Microbiologie. Dit betreft virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en andere micro-organismen die overdraagbaar zijn van mens op mens of van dier op mens. Hij levert een bijdrage aan het stellen van een diagnose en hij adviseert over een behandelmethode. Ook besteedt de arts-microbioloog aandacht aan het voorkomen van infecties. Onze arts-microbioloog is werkzaam bij het Medisch Laboratorium (Certe). Hij werkt nauw samen met de afdeling Infectiepreventie.

De deskundige steriele medische hulpmiddelen (DSMH)

In een ziekenhuis onderzoeken, opereren en verzorgen we mensen. Daarbij zijn steriele medische hulpmiddelen nodig. Denk aan instrumenten die tijdens een operatie of onderzoek worden gebruikt. Deze moeten na gebruik gereinigd, gedesinfecteerd en gesteriliseerd worden. Hierdoor kunnen we ze opnieuw gebruiken. De DSMH levert een bijdrage aan het ontwikkelen, implementeren en evalueren van het beleid ten aanzien van gebruik en beheer (verwerving, opslag en distributie) van steriele medische hulpmiddelen. De DSMH is verantwoordelijk voor de toepassing van wet- en regelgeving op het gebied van steriele medische hulpmiddelen en geeft gevraagd en ongevraagd advies rondom dit onderwerp.

De deskundige scopen reinigen en desinfectie (DSRD)

Een endoscoop is een instrument waarmee een arts via een al dan niet flexibele buis in het lichaam kan kijken. Na gebruik moeten deze gereinigd en gedesinfecteerd worden, voordat we ze opnieuw bij een volgende patiënt gebruiken. Dit is een kritisch proces. Wanneer dit niet juist verloopt, brengt dit risico’s voor de patiënt met zich mee. Om deze risico’s te vermijden is de DSRD werkzaam. Hij heeft specialistische kennis op het gebied van scopenreiniging en desinfectie. Hij ontwikkelt en evalueert het beleid ten aanzien van het gebruiken en beheren van het aanschaffen, desinfecteren en vrijgeven van endoscopen, endoscoopaccessoires en apparatuur waarmee de flexibele endoscopen en accessoires worden gereinigd, gedesinfecteerd en gedroogd. Ook geeft hij gevraagd en ongevraagd advies rondom dit onderwerp.

De medewerker infectiepreventie

De medewerker infectiepreventie voert secretariële en administratieve werkzaamheden uit voor de afdeling Infectiepreventie.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback