Vasculaire Geneeskunde is een specialisme binnen de Interne Geneeskunde. Het richt zich op het opsporen en behandelen van aandoeningen die een risico vormen voor het ontstaan van hart- en vaatziekten. Denk hierbij aan een hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, diabetes mellitus (suikerziekte), trombose en vaat(wand)ziekten. Een internist–vasculair geneeskundige is een internist die gespecialiseerd is in ziekten van de bloedvaten. We noemen de internist-vasculair geneeskundige ook wel vasculair internist. Binnen de Vasculaire Geneeskunde behandelen we patiënten met een hoog risico op een hart- en/of vaatziekte en helpen we hen om de kans op het krijgen ervan zo klein mogelijk te maken. Ook richt het specialisme zich op het voorkomen van nieuwe problemen bij patiënten die een hartinfarct of beroerte hebben gehad.

Gang van zaken bij Vasculaire Geneeskunde

Veel aandoeningen die een risico vormen voor het ontstaan van hart- en vaatziekten worden over het algemeen behandeld door de huisarts. Als er ingewikkelde factoren in een rol spelen of als verder onderzoek nodig is, kan uw huisarts de internist-vasculair geneeskundige om advies vragen. Hij kan u dan ook doorverwijzen voor een afspraak bij Vasculaire Geneeskunde. 

Binnen ons ziekenhuis werkt de internist-vasculair geneeskundige samen met andere specialisten op het gebied van hart- en vaatziekten, zoals cardiologen, vaatchirurgen en neurologen. Deze specialisten richten zich vooral op aandoeningen binnen hun eigen vakgebied, terwijl de internist-vasculair geneeskundige kijkt naar mogelijke, onderliggende aandoeningen met het doel nieuwe hart- of vaatproblemen te voorkomen. Uw behandelend specialist kan u dus ook naar de Vasculaire Geneeskunde doorverwijzen.

U kunt ook doorverwezen worden naar de vasculaire polikliniek. Hier ontmoet u een speciaal geschoolde vasculair verpleegkundige. Daarnaast kunt u de internist-vasculair geneeskunde tegenkomen in het diabetesteam. Hier werkt hij intensief samen met diabetesverpleegkundigen en diëtisten.