Iedereen kan een hart- of vaatziekte krijgen. Risicofactoren, zoals een hoge bloeddruk of hoog cholesterol verhogen die kans. Het gaat om ziekten waarbij de slagaders vernauwd raken. Door die vernauwingen kan er bijvoorbeeld een hart- of herseninfarct ontstaan. 

Wilt u meer weten over risicofactoren? Hieronder vindt u informatie van de Hartstichting over de volgende risicofactoren:

De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Ook geeft de Hartstichting betrouwbare informatie over hart- en vaatziekten aan patiënten.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback