Het specialisme Diabeteszorg biedt zorg aan mensen met diabetes mellitus (suikerziekte). De internist (en/of kinderarts), diabetesverpleegkundige en diëtist werken samen in een diabetesteam. Het team behandelt en begeleidt patiënten met diabetes mellitus en richt zich op het voorkomen van bijkomende lichamelijke klachten. U kunt op de polikliniek Diabeteszorg terecht voor onderzoek, behandeling, informatie en begeleiding.

Ik heb echt een band opgebouwd met mijn verpleegkundige Samantha Visser, kreeg als kind diabetes type 1

3
goede vragen
Voor bij de dokter

Lees meer
Wat zijn mijn mogelijkheden
?
Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden
?
Wat betekent dat in mijn situatie
?