Diabeteszorg is een specialisme binnen de Interne Geneeskunde. Het biedt zorg aan mensen met diabetes mellitus (suikerziekte). Dit is een chronische stofwisselingsziekte. Bij diabetes zit er teveel glucose (suiker) in uw bloed. Uw lichaam kan uw bloedsuiker niet op peil houden. Hierdoor is uw bloedsuiker snel te hoog of te laag. Iedereen kan diabetes krijgen en de ziekte is tot op heden niet te genezen.
Als u diabetes mellitus heeft, krijgt u binnen ons ziekenhuis met het diabetesteam te maken. Hierin werken de internist (en/of kinderarts), diabetesverpleegkundige en diëtist samen. Het team behandelt en begeleidt patiënten met diabetes mellitus en richt zich op het voorkomen van bijkomende lichamelijke en psychische klachten. U kunt op de polikliniek Diabeteszorg terecht voor onderzoek, behandeling, informatie en begeleiding. 

Gang van zaken bij Diabeteszorg

Ons diabetesteam werkt zowel poliklinisch (op afspraak, op de polikliniek) als klinisch (op de verpleegafdeling).

Op de polikliniek

De diabetespolikliniek is een controle- en behandelafdeling. U kunt met de diabetespoli in contact komen na een verwijzing van de internist of kinderarts. 

Mensen met diabetes mellitus staan onder behandeling bij een internist. Zij komen 1 tot 2 keer per jaar bij hem voor onderzoek en behandeling. Ook komen zij regelmatig (minimaal 2 keer per jaar) op controle bij de diabetesverpleegkundige. De diabetesverpleegkundige is gespecialiseerd in diabeteszorg. U kunt onder andere bij hem terecht voor:

  • voorlichting over diabetes mellitus type 1 en 2;
  • informatie en instructies over leefstijladviezen en alle medicijnen die glucosewaarden kunnen beïnvloeden;
  • het leren omgaan met diabetes in uw dagelijks leven en in crisissituaties; 
  • het oefenen van bepaalde vaardigheden, zoals het hanteren van een insulinepen en het meten van uw bloedglucosewaarden
  • de 3-maandelijks controle van uw bloeduitslagen, bloeddruk en gewicht; 
  • het jaarlijkse onderzoek naar uw voeten en controle van uw spuitplaatsen (bij insulinegebruik). 

Op de verpleegafdeling

U kunt de diabetesverpleegkundige tegenkomen als u op de verpleegafdeling opgenomen bent (met uitzondering van de Intensive Care). Hier reguleert hij de diabetesregulatie bij alle mensen met diabetes mellitus.

Speciale spreekuren

Diabeteszorg heeft multidisciplinaire spreekuren voor een aantal doelgroepen. Zo is er een diabetesspreekuur voor zwangere vrouwen en een diabetesspreekuur voor kinderen. Tijdens deze spreekuren werkt het diabetesteam samen met deskundigen uit verschillende andere beroepsgroepen (zoals een gynaecoloog, gespecialiseerd kinderverpleegkundige en diëtist). Tijdens het spreekuur bepalen alle deskundigen samen uw behandelplan. Zo zorgen zij samen voor de beste zorg.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback