Dit onderdeel van de site is bedoeld voor patiënten die (mogelijk) IBD hebben, en voor hun naasten. IBD oftewel Inflammatory Bowel Disease is een Engelse verzamelnaam voor een aantal chronische ontstekingen in de darm. De twee meest voorkomende ziektes die onder deze verzamelnaam vallen zijn de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa.

De diagnoses ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa, of het vermoeden dat daar sprake van is, roept vaak vragen en emoties op. In korte tijd krijgt u veel te horen over de ziekte, onderzoeken en mogelijke behandelingen.

De informatie op deze pagina's kan u wellicht ondersteunen in een onzekere tijd. De pagina's schetsen een algemeen beeld van de gang van zaken binnen het Ommelander Ziekenhuis Groningen van het onderzoek en de behandeling van de aandoeningen. U vindt informatie over de ziektebeelden, onderzoeken die nodig zijn om tot de diagnose ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa te komen en behandelmogelijkheden.

Omdat iedere patiënt een individueel traject doorloopt, kan het zijn dat de gang van zaken bij u anders verloopt dan op deze pagina's beschreven staat.

Als u op zoek bent naar informatie om erachter te komen of uw klachten samenhangen met ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa, dan kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts. Uw huisarts kan u informeren over maag en darmaandoeningen en u zo nodig onderzoeken.

Als u vragen heeft omtrent uw behandeling, blijft u daar dan niet mee rondlopen. U kunt bij vragen of twijfels contact opnemen met de polikliniek interne geneeskunde. Ook is er een patiëntenvereniging CCUVN die lotgenoten contact en informatie biedt.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback