Het behandelteam bestaat uit:

  • internisten 
    Zij onderzoeken en behandelen de aandoeningen van de inwendige organen en orgaansystemen.
  • een MDL-arts (gastro-enteroloog)
  • secretaresses
    Zij regelen onder andere de planning, maken afspraken en zorgen voor de telefonische en schriftelijke communicatie
  • MDL-verpleegkundige
    Zij is gespecialiseerd in de zorg voor mensen met een maag-, darm-, of leveraandoening. Als verpleegkundige werkt zij nauw samen met de internist/ MDL- arts bij wie u onder behandeling bent
Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback