Controles bij medicatie

Wanneer u medicatie gebruikt en of nadat u geopereerd bent, staat u onder controle bij uw behandelend specialist. Tijdens de controle kunt u worden gewogen, uw bloeddruk kan worden gemeten en soms wordt u lichamelijk onderzocht. Verder informeert de arts naar uw gezondheidsbeleving en de eventuele bijwerkingen van de medicatie. Voor elke controle vindt laboratoriumonderzoek plaats en zal de specialist met u de uitslagen bespreken.

Nazorg door MDL-verpleegkundige

Binnen het Ommelander Ziekenhuis kan uw behandelend specialist u doorverwijzen naar de MDL-verpleegkundige. Zij handelt in opdracht van de specialist en neemt een deel van de zorg over. Behalve voor controle van het gewicht, de bloeddruk en het laboratoriumonderzoek kunt u ook terecht voor aanvullende informatie.

De MDL-verpleegkundige heeft zich onder andere gespecialiseerd in de zorg voor patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. In nauwe samenwerking met de specialist biedt zij ondersteuning en begeleiding aan deze patiënten.

Zij zijn gespecialiseerd in de zorg voor mensen met een maag-, darm-, of leveraandoening. Als verpleegkundigen werken zij nauw samen met de internist en MDL-arts bij wie u onder behandeling bent.
De verpleegkundige geeft u gerichte voorlichting, informatie en biedt u ondersteuning bij het leren omgaan met de ziekte en de gevolgen ervan. Zij bespreekt met u onderwerpen die op een bepaald moment tijdens het ziekteproces voor u van belang kunnen zijn. U kunt met al uw vragen bij haar terecht. Ook is ondersteuning en begeleiding van uw naasten een belangrijke taak.

Verder kan de MDL-verpleegkundige u:

  • informatie geven over medicijngebruik, zowel over de werking van de medicatie als de wijze waarop de medicatie gebruikt moeten worden
  • adviseren hoe u symptomen die bij uw ziekte en behandeling kunnen optreden kunt herkennen, zij kan u ideeën aanreiken hoe u het beste hierop kunt reageren
  • informeren hoe u eventuele ongemakken die bij uw ziekte optreden kunt opvangen
  • uitleg geven over onderzoeken
  • advies en voorlichting over voeding
  • informatie verlenen over patiëntenverenigingen, informatiemateriaal etc.
  • hulp bieden bij lichamelijke en/of psychosociale problemen
  • indien nodig, in overleg met de behandelend specialist, doorsturen naar een andere specialist, zoals de oogarts, dermatoloog, psycholoog of reumatoloog

Indien nodig verwijst zij u in overleg met uw specialist naar andere zorgverleners, bijvoorbeeld diëtiste, maatschappelijk werker, thuiszorg.

Kortom, de MDL verpleegkundige richt zich in haar begeleiding op alle aspecten die een bijdrage kunnen leveren aan een verbetering van de kwaliteit van leven.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback