Dit onderdeel van de site is bedoeld voor patiënten die (mogelijk) Hepatitis hebben, en voor hun naasten.

De diagnose Hepatitis, of het vermoeden dat daar sprake van is, roept vaak vragen en emoties op. In korte tijd krijgt u veel te horen over de ziekte, onderzoeken en mogelijke behandelingen.

De informatie op deze pagina's kan u wellicht ondersteunen in een onzekere tijd. De pagina's schetsen een algemeen beeld van de gang van zaken op de locatie Delfzicht en van het onderzoek en de behandeling van de aandoeningen. U vindt informatie over de ziektebeelden, onderzoeken die nodig zijn om tot de diagnose Hepatitis te komen en behandelmogelijkheden.

Omdat iedere patiënt een individueel traject doorloopt, kan het zijn dat de gang van zaken bij u anders verloopt dan op deze site beschreven staat.

Als u op zoek bent naar informatie om erachter te komen of uw klachten samenhangen met deze leverziekte, dan kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts. Uw huisarts kan u informeren over de ziekte en u zo nodig onderzoeken.

Als u vragen heeft omtrent uw behandeling, blijft u daar dan niet mee rondlopen. U kunt bij vragen of twijfels contact opnemen met de polikliniek interne geneeskunde. Ook is er een leverpatiëntenvereniging die lotgenoten contact en informatie biedt.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback